Arinan vaalikone vastaukset 2014

Vastaukseni

arinan_vaalikonevastaukset2.jpg

Vaalikysymykset

6. Osuustoiminnallisuus erottaa osuuskaupan myönteisesti muista yrityksistä, ja osuuskaupan tulee kaikessa toiminnassaan vaalia osuustoiminnallista arvopohjaa.

Perusteluni: Samaa mieltä, koska "Arinan tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille sekä huolehtia Pohjois-Suomen ja pohjoissuomalaisten hyvinvoinnin kehittämisestä."

7. Osuuskaupan palveluverkoston tulee palvella mahdollisimman tasapuolisesti koko jäsenkuntaa.

Perusteluni: Samaa mieltä, sillä asiakasomistajan tasa-arvo kuuluu mielestäni osuuskaupan periaatteisiin siinä missä yhteiskunnan periaatteisiinkin.

8. Osuuskauppaa tulee kehittää ensisijaisesti liiketoiminnallisin perustein, keskittyen vain kannattaviin toimintoihin, esim. ruokakauppaan.

Perusteluni: Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä, koska kehitystä on toteutettava ensisijaisesti liiketoiminnallisin perustein, jotta liikentoiminta on kannattavaa ja asiakasomistajille voidaan tuottaa palveluja riittävän halvalla. Toimintaa voidaan laajentaa vähemmän kannattaviin toimintoihin, myös tappiollisiin, mikäli kokonaisliiketoiminta sen sallii ja asiakasomistajat niin vaativat.

9. Osuuskaupan tulee laajentaa nykyistä toimintaansa omistajien muihinkin kulutustarpeisiin.

Perusteluni: Samaa mieltä, koska tarkoituksena on tuottaa palveluita asiakasomistajien tarpeisiin.

10. Osuuskaupan tulee rakentaa lisää suuryksiköitä, mikä mahdollistaa laajat valikoimat ja edulliset hinnat.

Perusteluni: Eri mieltä, koska suuryksiköitä on mielestäni jo riittävästi ja nyt pitäisi keskittyä toteuttamaan ne edulliset hinnat sekä suuryksiköihin että pienempiin yksiköihin.

11. Osuuskaupan tulee rakentaa lisää lähimyymälöitä kunta- ja kaupunginosakeskuksiin.

Perusteluni: Samaa mieltä, koska tällätavoin saadaan palveltua tasapuolisesti koko jäsenkuntaa.

12. Osuuskaupan tulee panostaa enemmän tuotevalikoimien ja palvelukokemuksen kehittämiseen, vaikka se lisäisi osuuskaupan kustannuksia ja nostaisi kuluttajahintoja.

Perusteluni: Samaa mieltä, vaikka kuluttajahintoja on mielestäni varaa jopa laskea, koska voitot ovat tällähetkellä niin valtavat. Investoinnit ulkomaille voitaisiin jäädyttää ja suunnata panokset paikallisen tuotevalikoiman kehittämiseen yhä halvemmilla hinnoilla. Lisäksi mainontaa vähentämällä saadaan kuluttajahintaa laskettua.

13. Osuuskaupan tulee lisätä kotimaisen lähi- ja luomuruoan osuutta valikoimissa, vaikka se nostaisi kuluttajahintoja.

Perusteluni: Samaa mieltä, koska se ei mielestäni edes nosta kuluttajahintoja, sillä lähiruoan kuljetuskustannukset ovat pienemmät. Lisäksi se tukee paikallista yrittäjyyttä. Asiakas arvostaa lähiruokaa ja sen hintaa saa pudotettua vähetämällä mainontaa.

14. Osuuskaupan ruokakori on edullisin vertaillessani sitä samankokoisiin ruokakauppoihin.

Perusteluni: Eri mieltä, koska esimerkiksi Lidlin ruokakori on paljon halvempi. Vaikka verrataan suuren s-ruokakaupan eli Prisman ja pienen ruokakaupan Lidlin hintoja, niin on Lidlin ruokakori paljon halvempi. Hintaero kasvaa entisestään, jos verrataan pienen s-ruokakaupan eli Salen ja Lidlin ruokakoreja.

15. Osuuskaupasta eniten ostavien omistajien tulee saada suhteessa eniten Bonusta ja muita omistajahyötyjä.

Perusteluni: Eri mieltä, koska kaikkien asiakasomistajien tulisi saada sama bonus prosentti riippumatta siitä ostaako paljon vai vähän. Nykyinen bonus järjestelmä syrjii sinkkuja ja pieniä perheitä. Olen tätä mieltä, vaikka edustan kuuden hengen suurperhettä ja nykyinen bonus järjestelmä suosii perhettäni.

16. Osuuskaupan tulee palauttaa omistajille enemmän Bonuksia ja muita omistajahyötyjä, investoiden vähemmän uusiin ja olemassa oleviin palveluihin.

Perusteluni: Samaa mieltä, sillä esimerkiksi investoinnit ulkomaille pitäisi laittaa jäihin kokonaan. Voitaisiin jopa harkita ulkomaisen omistuksen myymistä kokonaan ja palauttaa saadut voitot asiakasomistajille. Bonus järjestelmä pitäisi uusia siten, että kaikki saisivat saman bonus prosentin riippumatta ostosten määrästä.

17. Osuuskaupan tulee panostaa enemmän vastuullisuuteen, esim. energiansäästöön, työllistämiseen sekä paikallisen liikunnan, kulttuurin ja yhteiskunnallisen toiminnan tukemiseen.

Perusteluni: Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä. Mielestäni tämä toteutuu nykyiselläänkin melko hyvin. Korjausrakentamisessa tulee ottaa energiansäästö huomioon ja paikalliseen työllistämiseen pitää panostaa sekä työntekijöistä täytyy pitää hyvä huoli. Yhteiskuntavastuu on konkretisoitava myös tasapuolisessa yhteistyössä ja sponsoroinnissa paikallisten urheiluseurojen sekä yhdistysten kanssa.

18. Osuuskaupan omistajana koen voivani vaikuttaa palvelujen ja hyötyjen kehittämiseen.

Perusteluni: Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä, koska muuten en olisi ehdolla näissä vaaleissa.