Jäsenvaalitietoa

ÄÄNESTYSOHJE: JÄSENÄÄNESTYS

Arvoisa puolueemme jäsen!
Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa eduskuntavaaliehdokkaidemme asettamiseen osallistumalla tähän piirikohtaiseen jäsenäänestykseen. Jäsenäänestyksen perusteella piirit täyttävät enintään puolet (vähennettynä istuvien kansaedustajien määrällä) piirikohtaisista ehdokaspaikoista yleisissä kokouksissaan kesäkuun (2014) lopussa. Loput ehdokaspaikoista piirijärjestöt täyttävät puolueen ohjeistuksen ja evästyksen mukaisesti. Puoluehallituksella on sääntömääräinen oikeus poiketa jäsenäänestyksen tuloksista tai tehdyistä piirien päätöksistä yhdellä neljännesosalla ehdokaslistasta.

Ohje

  1. Valitse liitteenä olevasta ehdokaslistasta enintään kolme ehdokasta, joille haluat äänesi antaa.
  2. Kirjaa näiden henkilöiden vaalinumero äänestyslippuun, järjestyksellä ei ole merkitystä.
  3. Sujauta äänestyslippu palautuskuoreen ja jätä se postin kuljetettavaksi mahdollisimman pian, kuitenkin ennen 22.6.2014. Tämän jälkeen postitettuja kuoria ei hyväksytä.

Äänestystulokset julkaistaan 23.6.2014 alkavalla viikolla piirikohtaisesti sitä mukaa, kun ääntenlaskenta on valmis.


Oulun vaalipiirissä voidaan asettaa ehdolle 18 ehdokasta eduskuntavaaliin. Perussuomalaisten Kainuun piiri asettaa 4 ehdokasta ja Pohjois-Pohjanmaan piiri 14 ehdokasta. Perussuomalaisia istuvia kansaedustajia (2011-2015) on yhteensä 4 kappaletta, yksi Kainuusta ja 3 Pohjois-Pohjanmaalta.

Kun ehdokaspaikoista (18) vähennetään istuvat kansanedustajat (4), jotka pääsevät ehdokkaiksi eduskuntavaaleihin 2015 halutessaan, jää jäljelle 14 ehdokaspaikkaa. Näistä 11 Pohjois-Pohjanmaalle ja 3 Kainuuseen. Koska jäsenäänestuksen tuloksen mukaan asetetaan enintään puolet, tarkoittaa se Pohjois-Pohjanmaan osalta, että 5 ehdokasta asetetaan jäsenvaalien tuloksen perusteella.

Ehdolle jäsenvaaliin asettui Pohjois-Pohjanmaalta yhteensä 28 perussuomalaista.