Tietoa Oulun Osuuspankin edustajiston vaaleista 2013

Lisätietoja löytyy myös Osuuspankin sivuilta www.op.fi/vaalit

Lisätietoja löytyy myös Oulun Osuuspankin sivuilta.

Perussuomalaiset ehdokkaat löydät http://ps-oulu.pusku.com/ tai QR code: qrcode_ps-oulu.pusku.jpg

Vaalien aika ja äänestystapa


Edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin jäsenten äänestyksellä suhteellista vaalitapaa noudattaen joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana. Äänestää voi postitse tai internetissä verkkopankkitunnuksilla.


Vaalien tärkeät päivämäärät


28.6.2013 viimeinen päivä liittyä omistajajäseneksi, jotta voi äänestää tai asettua ehdolle.
19.8.2013 ehdokasasettelu alkaa.
9.9.2013 ehdokasasettelu päättyy.
28.10.2013 vaalikone äänestäjille avataan osuuspankin sivuilla.
4.11.2013 äänestysaika alkaa.
17.11.2013 äänestysika loppuu.
joulukuu 2013 äänestyksen tulos julkaistaan.


Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä


Hallintoneuvosto määrää kultakin jäsenalueelta valittavien edustajien lukumäärän laskemalla vaalivuotta edeltävän vuoden päättyessä voimassa olleen jäsenluettelon perusteella jäsenalueella asuneiden jäsenten lukumäärän suhteen osuuspankin koko jäsenmäärään. Oulun Osuuspankista valitaan 60 edustajaa 4 vuotta kestävälle kaudelle seuraavasti:


48 Jäsenalue Oulu (Ylikiiminki, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii). 
7 Jäsenalue Eteläinen (Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Siikalatva ja Pyhäntä)
3 Jäsenalue Pohjoinen (Ii)
2 Jäsenalue Itäinen (Muhos)


Jäsenluettelo ja äänioikeus


Osuuspankin jäsenistä on pidettävä jäsenluetteloa jäsenalueittain. Äänioikeus on jokaisella osuuspankin jäsenellä, joka on hyväksytty jäseneksi vähintään 4 kalenterikuukautta ennen äänestyksen alkamista (28.6.2013) ja joka on vaalin alkaessa edelleen jäsenenä. Jäsen on oikeutettu vaalissa kannattamaan vain jäsenalueensa ehdokasta. Jos jäsen asuu  esimerkiksi Helsingissä, mutta on Oulun Osuuspankin jäsen, kuuluu hän automaattisesti Oulun jäsenalueeseen, eikä voi äänestää esimerkiksi Tyrnävän jäsenalueen ehdokasta. Jos jäsen asuu esimerkiksi Piippolan jäsenalueella hän voi asettua vain kyseisen jäsenalueen ehdokkaaksi. Kullakin jäsenellä on vaalissa yksi ääni. Henkilöjäsen ei voi äänestää toisen henkilöjäsenen puolesta valtakirjaa käyttäen.


Vaalikelpoisuus


Vaalikelpoinen edustajistoon on jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi vähintään 4 kalenterikuukautta ennen äänestyksen alkamista (28.6.2013) ja joka vaalin alkaessa on täysivaltainen ja joka ei ole osuuspankin palveluksessa eikä hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.


Ehdokaslista


Vähintään kolme jäsenalueen äänioikeutettua osuuspankin jäsentä on oikeutettu esittämään vaalia varten ehdokaslistan, jossa tulee olla mainittuna ehdokkaina jäsenluettelon mukaan saman jäsenalueen jäseniä vähintään kaksi ehdokasta ja enintään kaksi kertaa se lukumäärä, minkä hallintoneuvosto on osuuspankin sääntöjen 12 §:n mukaisesti määrännyt edustajia valittavaksi tältä jäsenalueelta.


Osuuspankin jäsen voi olla allekirjoittajana vain yhdessä ehdokaslistassa. Mikäli hän on allekirjoituksellaan kannattanut useampaa ehdokaslistaa, keskusvaalilautakunnan tulee poistaa hänet niistä kaikista. Allekirjoittajista yhden tulee olla merkittynä postiosoitteineen ehdokaslistan asiamieheksi ja yhden tämän varamieheksi. Keskusvaalilautakunnan jäsen ei voi toimia ehdokaslistan asiamiehenä. Ehdokaslistan allekirjoittaja ei voi olla ehdokkaana.


Ehdokaslistassa on selvästi mainittava jokaisen ehdokkaan etu- ja sukunimet sekä enintään kahta ilmaisua käyttäen arvo, ammatti tai toimi sekä asuinpaikka. Lisäksi ehdokaslistaan on liitettävä ehdokkaiden antama kirjallinen suostumus ehdokkaaksi.


Sama henkilö saa olla ehdokkaana vain yhdessä ehdokaslistassa. Mikäli hänet on asetettu ehdokkaaksi useampaan ehdokaslistaan, keskusvaalilautakunnan tulee antaa tästä tieto niiden ehdokaslistojen asiamiehille, joissa hänet on merkitty ehdokkaaksi. Ehdokas itse ratkaisee, mille listalle hänet lopullisesti jätetään. Hän on myös oikeutettu jättämään sen ko. asiamiesten yksimielisesti päätettäväksi. Mikäli kumpaakaan menettelyä ei ole käytetty, tulee keskusvaalilautakunnan ratkaista asia arpomalla. Asiamiehet toimittavat ehdokaslistat kirjallisena keskusvaalilautakunnalle jäsenkunnalle annetun tiedotuksen edellyttämänä aikana.


Keskusvaalikunnan valmistelevia toimenpiteitä ehdokaslistan osalta


Hyväksytyille ehdokaslistoille annetaan jäsenalueittain arvonnan perusteella tunnuksiksi isot kirjaimet aakkosjärjestyksessä. Listojen arpomisen jälkeen niissä oleville ehdokkaille annetaan juokseva numero alkaen ensimmäiseksi arvotun jäsenalueen lista A:n ensimmäisen ehdokkaan numerosta kaksi ja päättyen viimeiseksi sattuvan listan viimeiseksi asetetun ehdokkaan numeroon.