Blogi (Jari-Pekka Teurajärvi)

Lausunto lohistrategiatyöryhmän mietinnöstä

Share |

Perjantai 28.2.2014 klo 11.51 - Jari-Pekka Teurajärvi


Tänään 28.2.2014 on viimeinen päivä antaa lausunto lohistrategiatyöryhmän esityksestä kansalliseksi Lohi- ja Meritaimenstrategiaksi 2014-20120 Itämeren alueelle. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi (pdf-, word- tai rtf-tiedosto). Lausunnon voi laatia ja lähettää kuka tahansa kansalainen tai ryhmä. Lausunnon ei tarvitse olla pitkä ja virallinen vaan tärkeintä on, että itse asia tulee esiin.

Tässä muutamia Jasper Pääkkösen vinkkejä lausunnon laatimiseen:

  • sekakantakalastuksesta on luovuttava ensi tilassa
  • terminaalialueet on lakkautettava
  • saaliin merkitsemispakko on otettava käytäntöön
  • pyyntikauden jatkaminen koko vuoden mittaiseksi tulee sitoa saaliin merkitsemispakkoon harmaan kaupan kitkemiseksi
  • kalastajakohtaisten kiintiöiden kohdalla tulee mahdollistaa kiintiön myyminen tahoille, jotka ovat halukkaita ostamaan pyydykset kuiville ja korvaamaan kalastajalle saaliin arvo (Atlantilla vallitsevan käytännön mukaisesti)
  • meritaimenen suojelun merkitystä on korostettava entisestään.

Alla laatimani lausunto. En laittanut omaan lausuntooni samoja asioita, jotka Jasper ylempänä vinkkasi, koska arvelin, että niiden osalta viesti tulee menemään perille. Lausuntoni asiakohdat on helpompi ymmärtää mikäli lukee varsinaisen Lohistrategiatyöryhmän esityksen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jotta Lohi- ja meritaimenstrategian visio (tavoitetila) 2020 päästään olisi seuraavat asiat huomioitava.

Strateginen päämäärä 1

Pelkät jokikohtaiset smolttituotanto-kutukantatavoitteet eivät riitä, mutta on hyvä asia että niitä käytetään kalastuksen säätelyn perustana.

Päämäärään liittyvä toimenpide "Tornionjoen ja Simojoen smolttituotannolle asetetaan 80 % minimitavoite", pitää kertoa konkreettiisina lukuina, ei ainoastaan prosenttilukuna.

Strateginen päämäärä 2

Tähän päämäärään olisi tärkeää lisätä myös terveydellinen aspekti. Ei voi olla niin, että Suomessa saa myydä kalaa poikkeusluvalla, vaikka sitä ei saa muualla EU:ssa myydä. Viittaan tässä lohen dioksiinipitoisuuksiin.

Tämän strategisen päämäärän liittyvä toimenpide olisi: Mikäli dioksiinilohta saa myydä, täytyy vaatia myyjiltä dioksiinipitoisuuksista ja dioksiinin mahdollisista haitoista ilmoittaminen myyntivaiheessa.

Lisäksi toimenpidettä, jossa mainitaan "Tornionjoella tunnustetaan sekä perinteisten kalastusmuotojen, vapaa-ajankalastuksen, että kalastusmatkailun tarpeet." Tässä tulisi määärätä saalisrajoitukset 1 lohi per kalastaja kaiken, myös perinteisten kalastusmuotojen kuten lippoaminen ja kulletus, kohdalle.

Strateginen päämäärä 3

Päämäärään liittyvissä toimenpiteissä pitäisi rangaistuksen laittoman kalastuksen kyseessä ollessa olla suurempi.

"Suomi edellyttää, että komissio ja jäsenvaltiot valvovat, että Itämerellä ei harjoiteta laitonta lohenkalastusta, ja jos sellaista todennetaan, se viipymättä ja kokonaan eliminoidaan. Todennettu laiton lohisaalis tulee EU:n kalastuksen valvonta-asetuksen 1224/2009 105 artiklan mukaisesti vähentää asianomaisen jäsenvaltion kiintiöistä." Toimenpidettä tulisi muuttaa ankarampaan suuntaan siten, että todennettu laiton lohisaalis vähentää asianosaisen jäsenvaltion kiintiötä moninkertaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÄHDE:

Lohistrategiaa valmisteleva laajapohjainen työryhmä  (käynnissä)

Lohistrategiatyöryhmän mietintö, Työryhmämuistio mmm 2013:4

Avainsanat: itämerenlohi, kansallinen lohistrategia


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini