Blogi (Jari-Pekka Teurajärvi)

Eriävä mielipide Oulun joukkoliikenteestä

Share |

Keskiviikko 5.11.2014 - Jari-Pekka Teurajärvi


vyhykkeet.jpg

Jätin eriävän mielipiteen 30.10.2014 Oulun seudullisen joukkoliikennejaoston kokouksessa asiakohtaan, jossa päätettiin vyöhykejako. Vyöhykejako näkyy kuvassa, jonka olen liittänyt tähän blogiin. Kuvassa vihreällä (oma lisäykseni kuvaan) on reunustettuna Oulun kaupunkiin kuuluvat alueet ja vihreän alueen ulkopuolella ovat naapurikunnat. Sopimuksen mukaiset bussit kulkevat paikkoihin, joihin kuvassa menee mustat viivat.

Eriävä mielipide, joka ei saanut kannatusta:

Esitin, että Yli-Ii olisi siirretty vyöhykkeeltä D vyöhykkeelle C ja Ylikiiminki olisi siirretty vyöhykkeeltä C vyöhykkeelle B eli yhtä vyöhykettä lähemmäs Oulua, jotta kuntalain henki tasa-arvoisessa kuntalaisten kohtelussa toteutuisi paremmin. Kustannusvaikutus olisi erittäin pieni, esimerkiksi Yli-Iin osalta noin 18 000 euroa vuodessa, 24 miljoonan euron joukkoliikennebudjetissa. Sanotaan, että kuntalaiset voivat valita asuinpaikkansa, mutta ennen kuntaliitosta Yli-Iihin ja Ylikiiminkiin muuttaneet eivät ole voineet tietää tulevista kunnan palveluiden karsimisista kyseisellä asuinalueella.

Joukkoliikennepäällikön vyöhykehinnoitteluesitys asettaa kuntalaiset hyvin eriarvoiseen asemaan ja ajaa vahvaa keskittämispolitiikkaa, koska taloudellisella vaikutuksella ei asiaa voi perustella. Bussit ajavat joka tapauksessa sekä Yli-Iihin, että Ylikiiminkiin, oli bussi sitten tyhjä tai täysi. Halvemmalla bussilipun hinnalla olisi voitu jopa kasvattaa alueiden matkustajamääriä ja siten myös saada lisää lipputuloja kaupungille.

Kustannusvaikutus syyskuun 2014 matkustajamäärien mukaan Yli-Iin osalta olisi ollut vuoden joukkoliikennebudjetista (24 000 000€) 0,075% eli reilusti alle tuhannesosa. Tilanteesta tekee varsin oudon myös se tosiasia, että kuntalaisten kannalta tasa-arvoisempi vyöhykejako olisi voinut johtaa hyvinkin siihen tilanteeseen, että kustannusvaikutus olisi ollut positiivinen. Näin siksi, että mitä enemmän matkustajia linjalla kulkee, sitä enemmän tuloja kaupungin eli veronmaksajan kirstuun. Nyt jos matkustajia ei kulje, ei ole myöskään tuloja - ainoastaan menoja. Menot ovat uuden joukkoliikennelain mukaisesti kiinteät, eli bussiyhtiöille maksetaan kiinteä korvaus heidän tarjoamastaa palvelusta ja lipputulot tulevat kokonaan kaupungille.

Kaupungin kannalta olisi siis ollut kustannuksia ajatellenkin ollut järkevää siirtää sekä Yli-Ii, että Kiiminki yhtä vyöhykettä lähemmäksi Oulua. Nyt kaupungin reuna-alueilla asuvat veronmaksajat joutuvat maksamaan bussilipustaan huomattavasti suuremman hinnan kuin mitä kantakaupungin alueella asuvat, sillä matkat suuntautuvat yleensä reuna-alueilta kantakaupunkiin.

Olin 14.10.2014 Oulun Perussuomalaisten valtuustoryhmän kanssa laatimassa kannanottoa liittyen Oulun joukkoliikenteeseen ja tavoitteet ovat toteutuneet suurelta osin, lukuunottamatta eriävässä mielipiteessäni esiintuomaa eriarvoisuus seikkaa:

"Oulun joukkoliikenne siirtyi 1.7.2014 alkaen uuteen aikaan, kun voimaan astui uuden joukkoliikennelain mukainen liikennöinti. Joukkoliikenteen järjestämisvastuu siirtyi tuolloin toimivaltaiselle joukkoliikenneviranomaiselle. Oulun seudun joukkoliikenneviranomaisen tehtävien hoitamisesta on vuodesta 2013 alkaen vastannut Oulun, Iin, Tyrnävän, Limingan, Muhoksen, Lumijoen ja Kempeleen yhteinen toimielin, Oulun seudullinen joukkoliikennejaosto.

Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos vaikuttaa Oulun kaupungin talouteen. Asiakastulot ovat tätä ennen ohjautuneet liikennöitsijälle, jatkossa ne tilitetään kaupungille, joka maksaa liikennöitsijälle kilpailutuksen mukaisen kiinteän korvauksen liikenteen ajamisesta. Liikennöitsijän kannalta on siis aivan sama istuuko bussin kyydissä ketään. Kaupungin ja veronmaksajien kannalta tilanne taas on edullisin, jos bussit ovat täynnä matkustajia.

Joukkoliikenne on käynnistynyt Oulussa yskähdellen. Joulukuun 2013 kaupungin valtuuston kokouksessa SDP:n esityksestä ja Keskustan ja Kokoomuksen vahvalla tuella päätettiin antaa Oulun joukkoliikenteelle paljon vähemmän rahaa, kuin mitä ylin joukkoliikenteestä päättävä elin Oulun seudullinen joukkoliikennejaosto oli omissa päätöksissään linjannut. Tehty päätös johti joukkoliikenteen palvelutason rajuun karsimiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että bussi tulee suunniteltua harvemmin pysäkille.

Joukkoliikenteen uudistuksessa ollaan siinä vaiheessa, että linja-autot on saatu ajamaan uusilla aikatauluilla, värityksellä, linjanumeroilla sekä reiteillä. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus uudistaa lippu- ja maksujärjestelmät. Vaikka joukkoliikenteen palvelutaso on poliittisten päätösten vuoksi jouduttu karsimaan minimiin, tarjoaa kuitenkin uusi lippujärjestelmä uusine hintoineen mahdollisuuden parantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

Uudistuvan joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän tulee olla oululaisten kannalta mahdollisimman tasapuolinen, jottei kaupungin reuna-aluilla asuvat kansalaiset joudu täysin eriarvoiseen asemaan. Lippujärjestelmän tulee olla riittävän yksinkertainen ja lippujen hankinnan tulee olla helppoa lipunmyyntiverkoston ollessa riittävän laaja.

Pyörätuolin ja saattajan lisäksi samanarvoiseen asemaan tulee saattaa muutkin henkilökohtaista avustajaa tarvitsevat ryhmät, kuten näkövammaiset. Lastenvaunujen ja saattajan tulee saada matkustaa julkisessa liikenteessä joustavasti, jotta liikennöinti olisi sujuvaa ja turvallista. Sotiemme veteraanit ovat itseoikeutettuja maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Eläkeläisille ja työttömille tulee tarjota edullinen joukkoliikenteen vaihtoehto ruuhkattomina vuorokauden aikoina. Opiskelijoiden ja työssäkäyvien tulee päästä toimipisteilleen ajallaan. Työmatkalipun olemassa oloa ja käyttömahdollisuutta pitää markkinoida yrityksille.

Tervetullut uudistus on lapsilipun ikärajan nosto yhdestätoista vuodesta kuuteentoista vuoteen. Kannatettavaa on myös siirto-oikeuden muuttuminen siten, että vaihtoja autosta toiseen saa tehdä rajattoman määrän ja suunnasta riippumatta vaihtoajan puitteissa. Vaihtoaika lasketaan ensimmäisessä autossa ostetusta tai leimatusta matkalipusta.

Jatkossa myös linjaston tulee kulkea tärkeimpien kaupungin tarjoamien palveluiden kautta, kuten hyvinvointikeskukset ja -pisteet. Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen 2015 tulee tehdä korjaus, jossa lisätään joukkoliikenteen määrärahoja, jotta joukkoliikenne saadaan oikeasti toimimaan ja toimitaan strategian mukaisesti mahdollistaen joukkoliikenteen käytön kasvaminen.

Oulun Perussuomalaisten valtuustoryhmä, 14.10.2014"

Avainsanat: Joukkoliikenne


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini