Blogi (Jari-Pekka Teurajärvi)

Jäävi vai ei

Tiistai 10.1.2017 klo 20.48 - Jari-Pekka Teurajärvi

Julkisuudessa on käyty keskustelua pääministerin mahdollisesta jääviydestä Terrafame rahoituksen suhteen. Pääministerin sukulaisten omistama Katera Steel –yhtiö on voittanut urakan tarjouskilpailussa valtion omistamalta Terrafamelta ja pääministeri on ollut päättämässä Terrafamen taloudellisesta tukemisesta valtion rahoituksella.

Pääministeri on kertonut olleensa tietämätön Katera Steel -yhtiön tarjouksesta Terrafamelle. Olen vahvasti pääministerin tukena asian suhteen niillä tiedoin, mitä olen julkisuudesta lukenut.

Sana jääviys tulee ruotsin kielen sanasta jäv. Käytän kirjoituksessa jääviyden synonyymia esteellisyys, koska sitä käytetään myös lähdekirjallisuudessa. Esteellisyys viittaa luottamustehtävissä esiintyvään eturistiriitaan. Se tarkoittaa luottamushenkilön sopimattomuutta osallistua asian käsittelemiseen tai ratkaisemiseen.

Esteellisyys syntyy, mikäli luottamushenkilö on sellaisessa suhteessa käsiteltävään asiaan tai sen asianosaisiin, joka saattaa vaarantaa hänen puolueettomuutensa. Esteellisyydestä seuraa, että esteellinen henkilö ei voi olla päättämässä asiasta, osallistua asian käsittelyyn eikä edes olla läsnä asiaa käsiteltäessä.

Lähtökohtaisesti jokaisen tulisi arvioida oma esteellisyytensä, sillä kukaan muu ei voi tietää kytköksiä paremmin. Monijäsenisen toimielimen jäsenen, kuten johtokunta tai lautakunta, esteellisyydestä päättää toimielin. Toimielimelle tulee tuoda mahdolliset esteellisyyteen vaikuttavat seikat tietoon, jotta päätös esteellisyydestä voidaan tehdä.

Esteellisyys määritellään hallintolaissa, kuten myös esteellisyysperusteet sekä määritelmä kuka on läheinen henkilö esteellisen suhteen. Esteellisyyteen ei johda ainoastaan päätöksen ratkaisun mahdollinen läheiselle tuoma erityinen hyöty, vaan myös erityinen vahinko.

Sisareni toimii yrittäjänä perheyrityksessä, joka valittiin Kolarin vuoden yritykseksi 2016. Tiedän yrityksen toimialan sekä toimialueen. Sisareni on hallintolain mukaan läheiseni.

Oletetaan, että sisareni perheyritys olisi tehnyt tarjouksen yritykselle X. Olisin kuntapäättäjänä päättämässä kaavoituksesta, joka mahdollistaa yrityksen X investoinnin. Investoinnin toteutuessa yrityksen X tarjouskilpailu toisi mahdollisesti sisareni perheyritykselle erityistä hyötyä.

En mitenkään osaisi sanoa olevani esteellinen liittyen päätöksentekoon kaavoituksen osalta, koska en ole tietoinen sisareni perheyrityksen jättämistä tarjouksista yhtään millekään yritykselle. Jätetyt tarjoukset ovat yrityssalaisuuksia, joten niitä koskee salassapitovelvollisuus. Pääministerin tapauksessa lienee kysymys aivan vastaavasta tilanteesta.

Jari-Pekka Teurajärvi (kesk.), Oulu

0408073847 / teurajarvi@hotmail.com


LÄHTEET

Wikipedia: Esteellisyys (7.1.2017)

Kunnat.net: Esteellisyys (7.1.2017)

Hallintolaki, Finlex

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: jääviys, esteellisyys, pääministeri