Blogi (Jari-Pekka Teurajärvi)

Hätämajoitustiloilta puuttuvat luvat

Share |

Tiistai 15.9.2015 klo 0.08 - Jari-Pekka Teurajärvi


Sain yhteydenoton edellisen blogini johdosta eräältä palosuunnittelijalta, entiseltä paloviranomaiselta. Blogissani mainitsin kysyneeni Kastellin hätämajoituskeskuksen infotilaisuudessa asiantuntijoilta, että onko kiinteistössä lupa-asiat, kuten paloturvallisuus kunnossa. Sain vastauksen viranomaisilta, että lupa-asiat on kunnossa. Yhteydenottaja oli kuitenkin varma, ettei missään Suomen koulussa voisi olla majoittumista ajatellen palo- ja henkilöturvallisuus kunnossa, koska se on rakennuslupateknisesti mahdotonta. Päätin selvitellä asiaa.

Kastellin infotilaisuus 10.9.2015

Kansalainen kysyi: "Kastellin tiloissa on ilmeisesti sisäilmaongelma?"

Hallintojohtaja: "Mä oon viimeksi tänään käyny tuolla Kastellin tiloissa katselemassa ja haistelemassakin tiloja, ne hätämajoituskäytössä tilat ovat ihan ok, mutta kieltämättä sieltä kiinteistöstä löytyy myös semmoisia tiloja, joissa, joita en siihen tarkoitukseen, jossa hätämajoitusta tarvitaan, en laittaisi, ne tilat suljettiin pois tässä ihan tietoisesti. Emme ota mitään riskejä tässä kiinteistössä, eikä missään muussakaan. Lähdetään siitä, että ne on terveitä ja kunnollisia nämä tilat. Ne ei välttämättä ole ihan priimoja, mutta turvallisia niitten pitää olla."

Kysyin tilaisuudessa erään kansalaisen pyynnöstä: "Te olette saaneet ansiokkaasti aika nopeasti tämän hätämajoitustilan tänne pystyyn. Kysynkin nyt sitten, että onko siellä hoidettu paloturvallisuus asiat ja myös rakennusviranomaisilta luvat kuntoon? Jos siellä sattuu joku ongelma, ettei Oulun kaupunki joudu vastuuseen, että siellä paloi 70 tai 150 turvapaikanhakijaa."

Hallintojohtaja: "Tilojen tarkastaminen ja luvat on kunnossa. Riskienhallintapäällikkö on niistä vastannut. Meillä on kaupunkiorganisaatio hoitanut tämän Kastellin tilan käyttöönoton ja tilat luovutetaan huomenna SPR:lle ja kaupunki vastaa siitä millä tavalla se on tapahtunut."

Henkilö, joka otti minuun yhteyttä kertoi sähköpostitse seuraavan: ”Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää aina käyttötarkoituksen muuttuessa rakennuslupaa. Vain hoitolaitos tai hotelli/motelli voi toimia vastaanottokeskuksena. Koulu on kokoontumisrakennus ja päiväkäyttöinen rakennus, ei siis ympärivuorokautiseen käyttöön tarkoitettu. Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa E1 (2011) on erikseen taulukot niistä olennaisista turvallisuusvaatimuksista jotka pitää täyttyä, että toiminta voidaan katsoa täyttävän maankäyttö ja rakennuslain vaatimukset. Näitä ovat mm. osastointi kerroksittain, kaksi uloskäytävää per majoitustila, automaattinen paloilmoitinlaitteisto joka reagoi savuun ja hälyttää joka huoneeseen, savunrajoittimet ilmanvaihto-kanavissa jne. Edellä mainittuja  kouluissa ei hyvin todennäköisesti ole.

Oulu 14.9.2015

Rakennuslupa-asiakirjat ovat julkisia dokumentteja, joten päätin soittaa Oulun kaupungin riskienhallintapäällikölle, joka oli asiaa hallintojohtajan mukaan hoitanut. Riskienhallintapäällikkö kertoi, että mitään rakennuslupia ei ole haettu, ainoastaan paloviranomaisten tarkastus. Soitin Oulu-Kainuun pelastuslaitokselle ja sieltä selvisi, että mitään kirjallista lupaa ei Kastellin hätämajoituksen osalta ole laadittu, ainoastaan suullinen lupa. Tätä perusteltiin mm. sillä, että ”Rakennushan on kaupungin” ja "Näin olemme toimineet muidenkin alueen hätämajoitustilojen osalta".

Pelastuslaitokselta kerrottiin, että Kastellin osalta sovellettiin tilapäismajoituksen ohjeita. Pelastuslaitoksen sivuilta löytyy pelastuslaitoksen itse laatimat ohjeet tilapäismajoituksen turvallisuusohjeista: "Esim. oppilaitoksen tilojen käyttäminen tilapäismajoitukseen on yleensä mahdollista, mutta siitä on ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Majoitusjärjestelyissä on noudatettava kiinteistön omistajan/haltijan ja pelastuslaitoksen ohjeita". Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen sivustolta löytyy tarkempi dokumentti tilapäismajoituksen turvallisuusohjeista ja siellä sanotaan: ”Tilapäismajoitus voi olla kestoltaan enintään 7 vuorokautta. Viikoittain toistuvana ei voida enää puhua tilapäismajoituksesta.

Kastellin hätämajoitustilojen on tarkoitus toimia vuoden 2015 loppuun saakka eli reilut kolme kuukautta.

Kunnalla on monopoli rakennuslupien suhteen. Kunta on siis ainoa, joka voi rakennusluvan myöntää. Pelastuslaitos ei myönnä lupia, ainoastaan voi antaa suosituksia esimerkiksi rakennusviranomaisille paloturvallisuuten liittyen. Kastellin koulun osalta kaupunki on siis ilmoittanut pelastuslaitokselle, että tiloja käytetään tilapäismajoitukseen. Pelastuslaitos on tilat tarkastanut, mutta ei ole mitään lupia voinut myöntää, ainoastaan todeta ja ohjeistaa paloturvallisuuteen liittyen. Olisiko tässä tapauksessa pitänyt rakennuslupa rakennusvalvonnalta hakea? Jos lupaa oltaisiin haettu, olisi sisäilmaongelmaiseen koulurakennukseen pitänyt tehdä isoja muutostöitä, ennenkuin luvan ehdot olisivat täyttyneet?

Olen sitä mieltä, että turhaa byrokratiaa tulee vähentää ja edellä mainitussa tapauksessa on siinä suhteessa toimittu esimerkillisesti. Erikoiseltahan tuo kuvio kaikesta huolimatta tuntuu, varsinkin ristiriita Kastellin infotilaisuudessa luvista sanotun ja todellisuuden välillä? Säännöt pitää olla kaikille samat. Saako esimerkiksi kalastusmatkailuyrittäjä tilapäisesti majoittaa kalastajia vuokraamaansa tyhjillä olevaan koulurakennukseen kesän ajaksi, samoin periaattein kuin Kastellin tapauksessa?

Useimpien tulevien hätämajoitustilojen osalta joudutaan toimimaan kuten Kastellin tapauksessa, ellei vuokrata hotellia ja on syytä toivoa, ettei käry käy.

Avainsanat: rakennuslupa, turvapaikanhakijat, hätämajoitustilat


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini