Blogi (Jari-Pekka Teurajärvi)

Turvapaikanhakijoista orjatyövoimaa?

Share |

Maanantai 28.9.2015 klo 1.43 - Jari-Pekka Teurajärvi


Kiitos sanomalehti Kalevalle, Oulun kaupungille ja ODL Yhteisötoiminnalle Maahanmuuttoillan järjestämisestä Oulussa 23.9.2015. Yleisötapahtuma oli monin puolin onnistunut ja veti paljon väkeä paikanpäälle. Tilaisuutta oli mahdollista seurata myös internetin välityksellä suorana striiminä. Teknisiä ongelmia oli hieman äänentoiston kanssa, mutta nämä ongelmat ovat ratkaistavissa, mikäli vastaavanlaisia tilaisuuksia järjestetään. Keskustelu on katsottavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://youtu.be/nat7WASPEWY

Oulun vastaanottokeskuksen johtaja Sirpa Kansanaho totesi tilaisuudessa liittyen vaikeaan tilanteeseen: ”Tässä on yks pikku ongelma. Niitä vastaanottokeskuksia ei oo. Nyt niitä ihmisiä (turvapaikanhakijoita) on vielä jonnekkin saatu laitettua, mutta kauaa ei saaha.

Mielestäni Suomi on hoitanut oman velvollisuutensa taakanjaossa erinomaisesti. Jopa liian hyvin ja kaikki näkevät, että kantokykymme kriisin osalta on tullut täyteen. Samalla on osoitettu valitettavasti jälleen kerran EU:n epäonnistuneen. Koko Eurooppa on ollut housut kintuissa ongelman edessä ja EU:n ulkorajat ovat vuotaneet kuin seula. Suomalaiset ovat kantaneet vastuunsa ja näyttävät esimerkkiä muulle Euroopalle myös kriisitilanteen hoidon osalta. Suomeen perustettiin ensimmäisenä järjestelykeskus, jossa turvapaikanhakijat rekisteröidään ja sen jälkeen lähetetään vastaanottokeskuksiin ympäri Suomea. Nyt muiden EU maiden tulisi toimia Suomen tavoin ja suuri osa tulee ottamaankin meiltä mallia. Tällä myös helpotetaan turvapaikanhakijavyöryä Suomeen, koska muutkin maat joutuvat kantaman vastuunsa ongelman osalta.

Jos perussuomalaisten hallituksen kannaksi saamaa vapaaehtoista taakanjakosysteemiä alettaisiin noudattamaan, olisi tilanne Suomen osalta se, että maahan tulleita turvapaikanhakijoita voitaisiin sijoittaa pois Suomesta muualle EU maihin. Tämä on se totuus, koska Suomeen on tullut suhteellisesti enemmän turvapaikanhakijoita kuin moneen muuhun EU maahan ja taakanjaossa meiltä tasoitettaisiin taakkaa muille.

Suomen vastaanottojärjestelmässä on vastaanottotilojen puutteen lisäksi muitakin ongelmia: passiivinen järjestelmä ei mahdollista kotouttamista. Kansanahon esitelmän kalvoissa kysyttiin: ”Eikö löydy edes mahdollisuuksia tehdä ilmaiseksi yleishyödyllisiä töitä osana työtoimintaa?” Työtoiminta tarkoittaa lakisääteisiä palveluita, jota vastaanottokeskukset tarjoavat turvapaikanhakijoille. Nämä palvelut ovat mm. majoitus, tarvikkeet, ruokapalvelu, terveyspalvelut. Viranomaiset eivät ole tilanteessa pystyneet hoitamaan lakisääteisiä palveluita, koska tulijamäärät ovat niin valtavat. Esikotouttaminen ja edellämainitut palvelut ovat olleet paljolti vapaaehtoisten varassa.

Kansanaho totesi, että ”aikaisempina vuosina on ollut kolmisen tuhatta turvapaikanhakijaa, nyt ootetaan 30 000, eihän kukaan tiiä paljonko se on se määrä lopulta.” Joidenkin arvioiden mukaan turvapaikanhakijoita tulee 50 000 vuonna 2015. Kansanaho jatkaa: ”Mitä meijän pitää tehä tälle meidän vastaanottojärjestelmälle. Se on erittäin passiivinen järjestelmä, 3-6 kuukautta sulla ei ole oikeutta tehä töitä. Sen jälkeen sulla on oikeus tehä töitä, mutta et sinä niitä saa.

Tilanne passiivisen vastaanottojärjestelmän osalta on ollut sama ainakin 20 vuotta. Miksi asia nostetaan vasta nyt esille? Olisi ollut 20 vuotta aikaa rakentaa järjestelmä passivoivasta aktivoivaksi. Ei ihme, että kotouttamisen on todettu epäonnistuneen. Ne henkilöt, joilla on kielitaitoa ja osaamista sekä halua työllistyä, aktivoivat itse itsensä. Passiivinen järjestelmä ei aktivoi, turvapaikanhakijoiden on itse aktivoitava itsensä. Onnistunut kotouttaminen on siis kiinni siitä, että ketä meille tulee. Vähäisillä resursseilla pystytään kotouttamaan vain vähäinen määrä turvapaikanhakijoita. Nyt tähän ei ole mitään mahdollisuutta.

Kansanaho pohti tilaisuudessa turvapaikanhakijoiden aktivointimahdollisuuksia näin: ”Eikö löydy edes sellaisen ilmasen työn tekemisen mahollisuuksia turvapaikanhakijoille? Eikö ole edes mitään yleishyödyllistä työtä mitä ne vois Suomessa tehä? Täällä riittää pusikkoa, pajukkoa, raivattavvaa, vanhuksen on hoitamatta. Eikö missään niissä hommissa voija käyttää apuna turvapaikanhakijoita, jokka kuitenki haluaa osallistua jotenki työhön.” Samoja keinoja on usein ehdotettu poliitikkojen, lähinnä kokoomuslaisten suulla, pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseen.

Kysyin tilaisuudessa myös turvapaikan saaneilta entisiltä turvapaikanhakijoilta, että ”Miten vastaanottotoiminnasta saataisiin aktivoivampaa?”. Vastuksena sain turvapaikan saaneelta ja 20-vuotta Suomessa asuneelta: ”Heille (turvapaikanhakijoille) pitäisi saada jonkinlaista tekemistä. Urheilua tai väliaikaistyötä tai harjoittelupaikkoja.

Ex-kansanedustaja, vihreiden Satu Haapanen halusi myös vastata turvapaikan saaneille osoittamaani kysymykseen: ”Tää vaatii työllistymispalveluiden pohdintaa, aivan uudenlaista työvoimapolitiikkaa ja asennetta. Ja nyt tietysti lainsäädäntö on mitä on tällähetkellä, niin tuota sen puitteissa voitas tehdä sitä, että vähän helpotettais tätä. Kaikki jotka haluavat esimerkiksi tutustuttaa omaan työpaikkaan, että ne pääsisivät ihmiset sinne katsomaan ja tekemään, vaikka he eivät palkkaa siitä saisi nostaakkaan...Varmaan yksityissektorilla on helpompi ottaa näitä ihmisiä sinne töihin mukaan ja sitten jopa työllistää...Lainsäätäjien pitäisi miettiä, että voitaisiinko lainsäädäntöä tässä uudessa tilanteessa jollakinlailla muuttaa tai helpottaa. Se, että ihminen (turvapaikanhakija) on siellä työpaikalla, ei hän saa kenenkään työtä niinkö syödä eikä viedä pois. Ja tämähän se on se iso pelko mikä ammattiyhdistysjärjestöilläkin on, että joku vie, nuori tai joku, sen työn tai käytetään hyväksi ilmaista työvoimaa.

Toinen maahanmuuttotaustainen henkilö kertoi saaneensa samanlaista palautetta kaikilta turvapaikanhakijoilta, että ”Miksi se on niin vaikea tehdä töitä Suomessa. Miksi myös siivoja tarvii jonkinlaisen paperin, että pitää todistaa osaavansa siivota. Suomenkielen taidostakin voi vähän niinko tinkiä...Vähän joustavuutta tarvitaan, osaamista löytyy ja ihmiset kovasti haluavat tehä töitä. Suomessa on todella mahtava keksintö tuo talkoot. Miksi ei turvapaikanhakijoita voi ottaa talkoihin, eli talvella lumityötä ja muutakin työtä? Työlupa on hankala saada kun on paperittomia ihmisiä. Ihmisillä on tarve tehä töitä, jos vaikka vapaaehtoisena jollakin tavalla.

Lakiin on suunniteltu 3-6 kuukauden suoja-aika, jottei Suomeen houkuteltaisi turvapaikanhakijoita halpatyöllä. Nythän edellä kertomistani henkilöistä kaikki ehdottivat orjatyömarkkinoita eli työtä ilman palkkaa. Niin demaritaustainen henkilö kuin vasemmistolainen että vihreä kannattivat sitä samaa risusavottaa, jota kokoomuslaisten ehdottamana paheksuttiin, kun he sitä ehdotettivat suomalaisille työttömille. Kaksinaismoralismia edustaa myös se, että demarit ja vasemmistolaiset istuvat ay-liikkeen luottamustehtävissä, mutta saman puolueen edustajat ehdottavat julkisesti kahden kerroksen työmarkkinoita Suomeen.

Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2015 oli Suomessa 222 000 työtöntä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan elokuussa 2015 oli Suomessa 346 700 työtöntä. TEM tilastot pitäisi olla luotettavin, koska se perustuu te-palveluiden dataan. Työttömiä on Suomessa joka tapauksessa valtava määrä ja samaan aikaan turvapaikanhakijoita halutaan kotouttaa teettämällä ilmaista työtä. Sellaisille aloille turvapaikanhakijoiden halpatyövoima tuo helpotusta, joihin ei tällähetkellä ole helppo saada työvoimaa. Nämä alat ovat juuri niitä huonoiten palkattuja aloja, jolloin saadaan luotua Suomeen kahden kerroksen työmarkkinat. Kunhan kahden kerroksen työmarkkinat saavat Suomessa hyväksynnän, tullaan näiden työpaikkojen tarjontaa laajentamaan, joka tarkoittaa lopulta sitä, että yhä useampi kantasuomalainen työllistyy myös halpatöihin.

Kansanedustaja, bisnesmies Harry Harkimo julkaisi Helsingin Sanomissa laskelmansa turvapaikanhakijoista ja totesi laskun olevan Suomen valtiolle useita miljardeja euroja. Hän totesi myös, että ”Siinä rinnalla hallituksen suunnittelemat säästöt ovat lillukanvarsia”. Kun yhdistetään turvapaikanhakijoista koituvat kulut ja niiden aiheuttamat tulevat säätöt ja leikkaukset kansalaisilta, pakotetaan ihmiset tulevaisuudessa halpatöihin, koska muualta ei rahaa enää heru. Joutuvatko pientä eläkettä ansaitsevat myös takaisin töihin, jotta pärjäävät? Onko pitkäaikaistyöttämällä enää muuta vaihtoehtoa kun halpatyö, mikäli sosiaaliset tuet leikataan alle vähimmäismenojen?

Kysyin tilaisuudessa vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkiselta, koska hän on lain säätäjä, että ”Miksi hätämajoitustiloilla ei ole asianmukaisia rakennuslupia kunnossa, koska lain mukaan käyttötarkoituksen muuttuessa myös rakennusluvat pitäisi päivittää.” Kirjoitin aiheesta aikaisemmin blogin. Sarkkinen vastasi: ”Tilanne on sellainen, että kaikille pitää saada katto pään päälle ja se on ensisijainen asia. Rakennuslupakysymyksen on tämmöisessä tilanteessa toissijainen asia.” Olen siinä suhteessa samaa mieltä, että kaikille pitää saada katto pään päälle. Olen myös sitä mieltä, että luvat tulisi hoitaa kuntoon pikimiten hätämajoitustilojen avauduttua ja mieluummin jo ennen sitä. Kuka vastaa mahdollisista palovahingoista ja pahimmillaan henkilövahingoista? Hätä ei ilmeisesti lue lakia, kuten vanha sananparsi sanoo. Löysentääkö tämä moraalia myös muiden lakien suhteen?

Suomi on muuttunut nopeasti ja monen mielestä turvattomampaan suuntaa. Suomi on jakautunut kahtia. Viikonlopun aikana uutisoitiin polttopullohyökkäyksestä vastaanottokeskukseen. Jos vastaanottokeskuksessa olisi ollut turvapaikanhakijoita ja kämppä olisi palanut poroksi, kuka olisi ollut vastuussa tekijän lisäksi? Olivatko ne rakennusluvat ja paloturvallisuusasiat kunnossa?

Viikonloppuna uutisoitiin myös mielenilmaisijoista, jotka koettelivat suomalaisten sietokykyä. Yhdellä oli päällään Ku Klux Klan -asu ja tilanteessa käytettiin väkivaltaisia keinoja, kuten raketteja ja kiviä. Tilanne on kääntynyt päälaelleen, sillä aikaisemmin olemme nähneet televisiosta vastaavaa käyttäytymistä ja lähinnä niillä kriisialueilla, joista turvapaikanhakijat ovat tulossa. KKK-asun näen tarkkaan harkittuna, tosin mauttomana julkisuustempauksena. Tempaus onnistui ja asia uutisoitiin ympäri maapalloa. Tempauksen tarkoituksena oli tietenkin viestittää, että Suomi ei kaikilta osin ole pääministerimme asuntotempauksen mukainen paikka turvapaikanhakijoille. Julkisuuden toivossa tulemme näkemään kyseisenlaisia asukokonaisuuksia yhä useammin, kuten jalkapallolegenda Jari Litmasen patsaan päällä Lahdessa jo nähtiin.

Jos ollaan hieman tarkempia, niin Suomi on jakautunut kolmeen osaan. Kriittisesti tilanteeseen suhtautuvat, tervetulleeksi toivottajat sekä turvapaikanhakijat. Tilanne on tällä hetkellä palonarka. Laukausijaksi riittää yksittäistapaus. Yksittäistapaus voi laukaista kriittisesti tilanteeseen suhtautuvien joukosta löytyvän pienen äärijoukon. Yksittäistapaus voi laukaista perheenisän, jonka perheenjäsentä on kohdeltu kaltoin. Yleensä laukaukseen kuuluu myös rekyyli. Rekyyli voisi olla tässä tapauksessa tervetulleeksi toivottajat. Rekyyli voisi olla myös turvapaikanhakijat, jotka asettuvat puolustamaan itseään. Kriisi on vasta aluillaan, joten jakautuminen pitäisi saada muutettua yhtenäisyydeksi, jotta Suomen sisäiset konfliktit vältettäisiin. Helpommin sanottu kuin tehty.

Turvapaikanhakijoista ei ole ollut toistaiseksi suurta turvallisuusongelmaa, mutta tilanne sen suhteen voi muuttua nopeastikkin. Onko turvapaikanhakijoiden joukossa ISIS-sotilaita? Voiko olla mahdollista, että he aktivoituvat Suomessa tai Euroopassa? Olemmeko valmistautuneet siihen mitenkään? Yllätetäänkö meidän samalla tavoin, kuin rajavalvonnan osalta kävi EU:ssa? Onko turvapaikanhakijoiden joukkoon rakennettu nykyaikainen Troijan hevonen?

3.10.2015 järjestetään Torniossa ”Rajat kiinni” -mielenosoitus. Tapahtumaan on tätä kirjoittaessani ilmoittautunut Facebook sivuston mukaan 618 henkilöä. Edellinen vastaava mielenosoitus Torniossa keräsi paikanpäälle noin 350 osallistujaa, joten tilaisuudelle on kasvava kysyntä. Tornioon saapunee myös ihmisiä, jotka eivät käytä Facebookkia, joten odotettavissa on Tornion mittakaavassa iso mielenilmaus. Tapahtuma tullaan uutisoimaan laajasti niin kotimaassa kuin muualla maailmalla. Tapahtuman tarkoitus on viestittää kotimaamme päättäjille ja maailmalle, että Suomen vastaanottokyky on ylitetty.

Monisatapäisen joukon ei tarvitse kansainvälistä huomiota saadakseen kuitenkaan pukea KKK-asuja päälle. Uskon kuitenkin näkeväni useita Suomen jääkiekkomaajoukkueen pelipaitoja, koska Leijonien tiedotus twiittasi, että paidat kuuluvat vain katsomoon. Tämä provosoi ja saa ihmiset pukemaan paitoja päällensä. Saattaapa yleisössä näkyä myös joku Kärppien pelipaita, jossa selässä lukee Kukkonen ja pelinumero 5. Kärppien kapteeni Lasse Kukkonen meni ja toivotti turvapaikanhakijat tervetulleeksi ja tämä myös provosoi.

Olen keskustellut viime viikkoina kansalaisten kanssa tilanteesta ja suuri osa ei voi ymmärtää tilannetta. Miten on mahdollista, että turvapaikanhakijoita tulee ovista ja ikkunoista, vaikka perussuomalaiset ovat hallituksessa? Miten on mahdollista, että hallitus leikkaa suomalaisilta isolla kädellä ja samaan aikaan toivotetaan tervetulleiksi tuhansia turvapaikanhakijoita? Miten on mahdollista, ettemme ole saaneet majoitettua kodittomia suomalaisia, mutta saamme yht'äkkiä tuhansille turvapaikanhakijoille katon pään päälle? Miten on mahdollista, että kerrostalon asukkaat saavat ilmoituksen poistua asunnoistaan viikon sisällä, jotta samoihin tiloihin saadaan asutettua turvapaikanhakijoita? Miten on mahdollista, että hotelliyrittäjän vuokrasopimus irtisanotaan, jotta hotelliin saadaan asutettua turvapaikanhakijoita? Miten on mahdollista, että suomalaiset seisovat leipäjonoissa, mutta turvapaikanhakijat muonitetaan vastaanottokeskuksissa?

Avainsanat: Turvapaikanhakijat


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini