Blogi (Jari-Pekka Teurajärvi)

Turvallisempaa ja rauhallisempaa koulupäivää 1.1.2014 alkaen

Share |

Maanantai 17.3.2014 klo 15.04 - Jari-Pekka Teurajärvi


Sain lasteni koulun rehtorilta viestin, joka ilahdutti minua. Kyseinen viesti on hyvä jokaisen koululaisen sekä vanhemman lukea:

"Koulujen työrauhaa koskevat uudet säännökset ovat tulleet Suomessa voimaan 1.1.2014. Säännökset muuttavat opettajan ja oppilaan oikeuksia ja velvollisuuksia ja siksi on tärkeää, että kaikki tietävät muutosten keskeisen sisällön. Käytännössä aikuisen oikeuksia työrauhan ylläpitoon on vahvistettu. Keskeiset muutokset ja kirjaukset ovat:

Vaaralliset esineet kielletään

 • Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty
 • Omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavia tai erityisesti omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita ei saa tuoda kouluun ilman erityistä syytä tai perustetta
 • Näiden tavaroiden ja aineiden säilytyksestä koulupäivän aikana voidaan määrätä koulun järjestyssäännöissä

Oppilaan tavaroita koskeva tarkastus- ja poisotto-oikeus

 • Opettaja ja rehtori voivat pyytää oppilasta antamaan pois kielletyn tai vaarallisen esineen
 • Tarvittaessa opettaja ja rehtori saavat yksin tai yhdessä ottaa tavaran haltuun jos katsovat tarpeelliseksi
 • Tilanteessa voidaan käyttää välttämättömiä voimakeinoja
 • Tällöin asiasta annetaan myös kirjallinen selvitys
 • Myös tarkastaminen ja esineiden haltuunotto kirjataan ylös
 • Otetaan huomioon oppilaan ikä ja muut asiat
 • Tarvittaessa pyydetään poliisi paikalle
 • Jos oppilas esimerkiksi häiritsee tunnilla käyttämällä kännykkää muuhun kuin opetukseen ja opettajan ohjeiden mukaisesti, opettaja voi ottaa kännykän pois
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa myös oppilaan mukana olevat tavarat (Esimerkiksi kassit ja penaalit)
 • Tämä edellyttää, että esineen tai aineen hallussapito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan ole niitä
 • Tarkastusoikeus ulottuu myös oppilaan käytössä oleviin koulun ja oppilaitoksen säilytystiloihin (Kaapit ym.)

Oppilaan tarkastusoikeus

 • Voidaan tarkastaa päällisin puolin oppilaan vaatteet (Taskut, lompakko)
 • Tarkastamisessa ei käytetä voimakeinoja
 • Ennen tarkastusta oppilaalle ilmoitetaan tarkastuksen syy ja sen perustelu (Esimerkiksi näköhavainto, toisen viranomaisen tai huoltajan ilmoitus ym.)
 • Tarkastaja on samaa sukupuolta kuin oppilas
 • Tarkastajan lisäksi läsnä on myös toinen täysi-ikäinen talon henkilökuntaan kuuluva
 • Oppilas voi myös pyytää tiettyä aikuista paikalle, jos se on mahdollista
 • Tilanteessa harkitaan, voidaanko ottaa huomioon
 • Tarkastus toteutetaan tiloissa, jossa esimerkiksi laukun sisältöä ei tarvitse paljastaa muille oppilaille (Esimerkiksi tyhjä luokka, rehtorin huone jne.)
 • Jos tavara on esimerkiksi paidan alla ihoa vasten, kutsutaan poliisi paikalle (Henkilötarkastus)
 • Samoin vain poliisilla oikeus tarkastukseen tietyiltä kehon alueilta
 • Aikuisilla pitää olla tieto häiritsevästä aineesta tai esineestä

Tavaroiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen

 • Tavarat ja aineet luovutetaan oppilaalle tai hänen huoltajalleen takaisin mahdollisimman pian (Työpäivän päätteeksi)
 • Sellaiset aineet ja tavarat luovutetaan vain huoltajille, joita ei saa olla alaikäisen hallussa
 • Tietyt aineet luovutetaan poliisille
 • Tavarat ja aineet voidaan hävittää, jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa nouda niitä
 • Hävittämisessä on aina todistaja eli toinen aikuinen paikalla
 • Luovuttaminen ja hävittäminen kirjataan ylös

Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa koskevat tarkennetut määräykset

 • Koulun tulee ilmoittaa asiasta huoltajalle
 • Koululla ei ole toimivaltaa määrätä rangaistuksia eivätkä järjestyssäännöt ole voimassa koulumatkoilla
 • Huoltajien tulee selvittää koulumatkoilla tapahtuneet asiat
 • Koulu voi tukea tarjoamalla esimerkiksi psykologin tai kuraattorin palveluja tarvittaessa

Kasvatuskeskustelu

 • Jos oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, hänet voidaan määrätä ensisijaisesti enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun
 • Opettaja tai rehtori määrää
 • Keskustelu tulee kirjata ylös ja siitä ilmoitetaan huoltajille
 • Huoltajille tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä

Jälki-istunto

 • Jälki-istunnossa voi teettää tehtäviä
 • Tehtävät voivat olla kirjallisia tai suullisia tai esimerkiksi avustamista yhteisen toiminnan järjestämisessä
 • Tehtävien tulee olla oikeassa suhteessa tekoon tai laiminlyöntiin
 • Ikä ja kehitystaso otetaan huomioon"

Opettajien viesti puuttuvista keinoista rauhallisen koulutyön varmistamiseksi on kuultu. Kehitettävää varmasti vielä löytyy, mutta suunta on nyt mielestäni oikea.

LÄHTEET:

Oulun Kaupunki

HE 66/2013 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 41 ja 45 §:n muuttamisesta

Eduskunta.fi: Sivistysvaliokunta: Koulujen työrauhaa parannetaan

FINLEX: 1267/2013: Laki perusopetuslain muuttamisesta

MLL: Kannanotot ja lausunnot: Laki koulujen työrauhan ja edistämiseksi ei huomioi oppilaiden oikeusturvaa

Avainsanat: Kiva koulu, Koulu, Koulujärjestelmä, Turvallisuus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini