Blogi (Jari-Pekka Teurajärvi)

Valkea - pahuuden pesä

Perjantai 24.3.2017 klo 12.30 - Jari-Pekka Teurajärvi

Suomalaiset tietävät, että on vaarallista liikkua Helsingin rautatieasemalla ja sen tunneleissa yksin iltaisin tai yöaikaan.

Ouluun on syntynyt vastaavanlainen pahuuden pesä, kuin Helsingin rautieasema. Tuo paikka on kauppakeskus Valkea. Yhteneväistä Helsingin rautatieaseman ja Oulun Valkean välillä on tilojen ympärivuorokautinen aukiolo sekä lämpimät sisätilat kaupungin keskustassa.

Valkea on huumemyynnin keskus

Valkeassa myydään avoimesti huumeita ja kaikkea mahdollista mustanpörssin artikkelia. Oululaisten vanhempien olisi hyvä tietää, että omia teini-iässä olevia lapsia ei tulisi päästää Valkeaan yksin tai iltaisin.

Osallistuin maanantaina Valkeassa järjestettyyn vaalipaneeliin. Todistin omin silmin, kuinka poliisi suoritti huumejengin pidätyksen Valkean sisätiloissa. Tämä kaikki tapahtui aikana, jolloin Valkeassa kulkee täysin tavallisia kansalaisia ostoksilla.

Valkeassa harjoitetaan saalistusta, jonka kohteena ovat alaikäiset lapset

“Kuvio menee siten, että ensin voitetaan nuoren luottamus ja heitä houkutellaan lähtemään maahanmuuttajataustaisten henkilöiden asunnolle muun muassa lupaamalla alkoholitarjoilua. Asunnolla tytöille todellakin juotetaan alkoholia, jotta miehet pääsevät lopulliseen tavoitteeseensa. Kun tyttö on riittävän puolustus- ja harkintakyvytön, useampi nuori mies käyttää häntä seksuaalisesti hyväksi.”

Kysymyksessä on tietenkin raiskaus ja lapsen törkeä seksuaalinen hyväksykäyttö. Oulussa nähtiin uudenvuoden yönä juuri edellä kuvattu kuvio. Kaksi alaikäistä tyttöä houkuteltiin Valkeasta Tuirassa sijaitsevaan asuntoon, jossa raiskaus tapahtui. Saamieni tietojeni mukaan tytöt olivat 13-vuotiaita.

Vastaavia tapauksia on ollut muuallakin Suomessa. Yhteinen tekijä näille ovat lämpimät julkiset tilat, alaikäiset ja ulkomaalaistaustaiset miehet sekä alkoholi ja huumeet.

Rotuaarin kattaminen

Oulussa on suunniteltu kävelykatu Rotuaarin kattamista. Olen uudistusmielinen ja kannatan hanketta mikäli sitä ei rahoiteta pelkästään veronmaksajien taskusta.

Ensin tulisi kuitenkin ratkaista Valkean ongelmat, jotta emme laajenna pahuuden pesää koko Oulun keskustan laajuiseksi. Nykyisellään ongelmaan on helpompi tarttua, koska valvottava alue on varsin pieni.

Valkeassa tulisi olla ympärivuorokautinen vartiointi ja valvonta.

Valkean turvallisuusongelmat kauppakeskuksen tiedossa

Kauppakeskus päätettiin sulkea miehiltä yhdeksi illaksi, koska siellä oli tarkoitus järjestää naisille suunnattu tapahtuma. Asiaa perusteltiin näin: “kesäkadun sulkemisella halutaan taata tapahtuman onnistuminen ja turvallisuus.”

Tämä osoittaa sen, että kauppakeskuksen tiedossa on Valkean ongelmat, mutta ongelmaa ei haluta hoitaa pitkäaikaisella ratkaisulla.

Jari-Pekka Teurajärvi (kesk.), Oulu
teurajarvi@hotmail.com / 0408073847

 

LÄHTEET

2 kommenttia . Avainsanat: huumeet, turvallisuus

Turvallisempaa ja rauhallisempaa koulupäivää 1.1.2014 alkaen

Maanantai 17.3.2014 klo 15.04 - Jari-Pekka Teurajärvi

Sain lasteni koulun rehtorilta viestin, joka ilahdutti minua. Kyseinen viesti on hyvä jokaisen koululaisen sekä vanhemman lukea:

"Koulujen työrauhaa koskevat uudet säännökset ovat tulleet Suomessa voimaan 1.1.2014. Säännökset muuttavat opettajan ja oppilaan oikeuksia ja velvollisuuksia ja siksi on tärkeää, että kaikki tietävät muutosten keskeisen sisällön. Käytännössä aikuisen oikeuksia työrauhan ylläpitoon on vahvistettu. Keskeiset muutokset ja kirjaukset ovat:

Vaaralliset esineet kielletään

 • Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty
 • Omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavia tai erityisesti omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita ei saa tuoda kouluun ilman erityistä syytä tai perustetta
 • Näiden tavaroiden ja aineiden säilytyksestä koulupäivän aikana voidaan määrätä koulun järjestyssäännöissä

Oppilaan tavaroita koskeva tarkastus- ja poisotto-oikeus

 • Opettaja ja rehtori voivat pyytää oppilasta antamaan pois kielletyn tai vaarallisen esineen
 • Tarvittaessa opettaja ja rehtori saavat yksin tai yhdessä ottaa tavaran haltuun jos katsovat tarpeelliseksi
 • Tilanteessa voidaan käyttää välttämättömiä voimakeinoja
 • Tällöin asiasta annetaan myös kirjallinen selvitys
 • Myös tarkastaminen ja esineiden haltuunotto kirjataan ylös
 • Otetaan huomioon oppilaan ikä ja muut asiat
 • Tarvittaessa pyydetään poliisi paikalle
 • Jos oppilas esimerkiksi häiritsee tunnilla käyttämällä kännykkää muuhun kuin opetukseen ja opettajan ohjeiden mukaisesti, opettaja voi ottaa kännykän pois
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa myös oppilaan mukana olevat tavarat (Esimerkiksi kassit ja penaalit)
 • Tämä edellyttää, että esineen tai aineen hallussapito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan ole niitä
 • Tarkastusoikeus ulottuu myös oppilaan käytössä oleviin koulun ja oppilaitoksen säilytystiloihin (Kaapit ym.)

Oppilaan tarkastusoikeus

 • Voidaan tarkastaa päällisin puolin oppilaan vaatteet (Taskut, lompakko)
 • Tarkastamisessa ei käytetä voimakeinoja
 • Ennen tarkastusta oppilaalle ilmoitetaan tarkastuksen syy ja sen perustelu (Esimerkiksi näköhavainto, toisen viranomaisen tai huoltajan ilmoitus ym.)
 • Tarkastaja on samaa sukupuolta kuin oppilas
 • Tarkastajan lisäksi läsnä on myös toinen täysi-ikäinen talon henkilökuntaan kuuluva
 • Oppilas voi myös pyytää tiettyä aikuista paikalle, jos se on mahdollista
 • Tilanteessa harkitaan, voidaanko ottaa huomioon
 • Tarkastus toteutetaan tiloissa, jossa esimerkiksi laukun sisältöä ei tarvitse paljastaa muille oppilaille (Esimerkiksi tyhjä luokka, rehtorin huone jne.)
 • Jos tavara on esimerkiksi paidan alla ihoa vasten, kutsutaan poliisi paikalle (Henkilötarkastus)
 • Samoin vain poliisilla oikeus tarkastukseen tietyiltä kehon alueilta
 • Aikuisilla pitää olla tieto häiritsevästä aineesta tai esineestä

Tavaroiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen

 • Tavarat ja aineet luovutetaan oppilaalle tai hänen huoltajalleen takaisin mahdollisimman pian (Työpäivän päätteeksi)
 • Sellaiset aineet ja tavarat luovutetaan vain huoltajille, joita ei saa olla alaikäisen hallussa
 • Tietyt aineet luovutetaan poliisille
 • Tavarat ja aineet voidaan hävittää, jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa nouda niitä
 • Hävittämisessä on aina todistaja eli toinen aikuinen paikalla
 • Luovuttaminen ja hävittäminen kirjataan ylös

Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa koskevat tarkennetut määräykset

 • Koulun tulee ilmoittaa asiasta huoltajalle
 • Koululla ei ole toimivaltaa määrätä rangaistuksia eivätkä järjestyssäännöt ole voimassa koulumatkoilla
 • Huoltajien tulee selvittää koulumatkoilla tapahtuneet asiat
 • Koulu voi tukea tarjoamalla esimerkiksi psykologin tai kuraattorin palveluja tarvittaessa

Kasvatuskeskustelu

 • Jos oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, hänet voidaan määrätä ensisijaisesti enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun
 • Opettaja tai rehtori määrää
 • Keskustelu tulee kirjata ylös ja siitä ilmoitetaan huoltajille
 • Huoltajille tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä

Jälki-istunto

 • Jälki-istunnossa voi teettää tehtäviä
 • Tehtävät voivat olla kirjallisia tai suullisia tai esimerkiksi avustamista yhteisen toiminnan järjestämisessä
 • Tehtävien tulee olla oikeassa suhteessa tekoon tai laiminlyöntiin
 • Ikä ja kehitystaso otetaan huomioon"

Opettajien viesti puuttuvista keinoista rauhallisen koulutyön varmistamiseksi on kuultu. Kehitettävää varmasti vielä löytyy, mutta suunta on nyt mielestäni oikea.

LÄHTEET:

Oulun Kaupunki

HE 66/2013 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 41 ja 45 §:n muuttamisesta

Eduskunta.fi: Sivistysvaliokunta: Koulujen työrauhaa parannetaan

FINLEX: 1267/2013: Laki perusopetuslain muuttamisesta

MLL: Kannanotot ja lausunnot: Laki koulujen työrauhan ja edistämiseksi ei huomioi oppilaiden oikeusturvaa

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kiva koulu, Koulu, Koulujärjestelmä, Turvallisuus