Blogi (Jari-Pekka Teurajärvi)

Oulun ja Suomen tilanteen voi parantaa ainoastaan uusi hallitus

Torstai 31.7.2014 - Jari-Pekka Teurajärvi

Microsoftin ja Broadcomin työntekijöille jäi käteen Musta Pekka. Ulkomaalaiset suuryritykset päättivät panostaa omiin juuriinsa ja valitsivat strategian, jossa oululaisten valmiit sekä kilpailukykyiset huipputuotteet joutivat romukoppaan.

Suuryritykset ovat vastavanlainen poliittinen pelikenttä kuin valtiot hallintorakenteineen. Suomen hallitus on hoitanut omaa politiikkaansa päinvastaisella strategialla verrattuna näihin kahteen edellä mainittuun ulkomaalaiseen suuryritykseen. Siinä missä amerikkalaiset yritykset vetivät kotia päin, on Suomen hallitus heikentänyt kansakuntamme mahdollisuuksia ja kilpailukykyä  globaaleilla markkinoilla ja elättänyt meitä ulkomaisella velkarahalla. Esimerkkejä hallituksen epäonnistumisesta löytyy politiikkamme jokaiselta osa-alueelta.

Suomessa käytettävästä energiasta tuontienergian osuus on noin 70%, vaikka maaperäämme on varastoitunut valtavat määrät energiaa puun ja tupeen muodossa. Satsaus tuulivoimaan on ollut katastrofi kotimaisuusasteen jäädessä pieneksi, koska myllyt valmistetaan ulkomailla ja silloin kun ei tuule, tarvitaan säätövoimaa korvaamaan puuttuva energia. Säätövoimaa tuotetaan ulkomailta tuodulla kivihiilellä, joka saastuttaessaan kumoaa myös tuulivoiman ympäristöedut. Hiilivoima on edullinen ja nopeasti ylös ajettava voimalaitos, joka voitaisiin korvata kotimaisella energialla, mutta Suomen hallitus ei vedä kotia päin, päinvastoin. Suomen hallitus maksaa tuulivoimasta takuuhintana jopa 105,30€/MWh, vaikka tuulimyllyn siipi ei liikahtaisikaan. Tämä kaikki veronmaksajien pussista. Käytännössä velkarahalla.

Suomen hallituksen ansiota on myös maamme maine Euroopan Kongona. Malmivaramme annetaan ulkomaalaisille suuryrityksille periaatteella löytäjä saa pitää. Mikäli hallituksella olisi tahtoa, vetäisi se tässäkin asiassa kotiinpäin sekä omistuksen, rikastuksen ja jalostuksen suhteen. On tunnettu tosiasia, että tuotteesta saa parhaan hinnan, kun se on loppuun asti jalostettu. Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa voitaisiin panostaa puhtaampiin kaivosteknologioihin ja sitä kautta saada kilpailuetua ja vientiä ulkomaille. Suomen hallitus tuki Rautaruukin myymistä ruotsalaiselle SSAB:lle. Rautaruukki on hyvä esimerkki raaka-aineen jalostajasta huipputuotteeksi. Ei tarvitse olla mikään Einstein, että osaa päätellä mistä työpaikat lähtevät, mikäli ulkomaalainen emoyhtiö SSAB päättää sopeuttaa talouttaan. Jälleen Suomen hallitus veteli veronmaksajiaan päin näköä.

Teollisuutemme alasajosta surkuhupaisin esimerkki on EU:n rikkidirektiivi, jossa suomalaisia rankaistaan 45 kertaa ankarimmilla rikkirajoilla verrattuna Välimeren maihin. Suomen hallitus on tyytyväinen, että sai rikkidirektiivin avulla kilpailuedun siirrettyä vieraille valtioille. Samaan aikaan Suomen hallitus tappoi laadustaan maailmankuulun Suomen telakkateollisuuden.

Oululaisilla huippuinsinööreillä on nyt elämässään muutama todellinen vaihtoehto valittavanaan. Paikalliset yritykset, kuten Nokia Networks, pääsevät valkkaamaan parhaat osaajat omiin tarpeisiinsa. Yrittäjäksi ryhtymistä pidetään median ja poliitikkojen puheissa seksikkäimpänä vaihtoehtona. Uudelleenkouluttamisesta ei ole juurikaan edes puhuttu. Moni osaaja etsii uutta työtä myös toiselta paikkakunnalta tai ulkomailta. Joku syrjäytyy ja jää tuki- sekä tempputyöllistämisen kierteeseen.

Yrittäjyys ei ole kaikille, eikä edes suurimmalle osalle se varteenotettava vaihtoehto. Ei, vaikka taloudellista tukea olisi luvassa. Yrittäjyys vaatii tietynlaisen ihmisluonteen. Suomen hallituksen päätösten ansiosta yrittäjyyden valinnut tulee kohtaamaan heti suuren määrän byrokratiaa ja esteitä, joilla yrittäminen Suomessa tuntuu olevan rangaistavaa. Jos pystyisikin itsensä työllistämään yrittäjänä, niin sen ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tuo viimeistään yrittämisen todellisuuden esiin. Suomessa ongelmana ovat kohtuuttomat kulut, jotka työntekijästä kohdistuu yrittäjälle. Palkkavertailuiden mukaan Suomi on kilpailukykyinen maa, koska Suomen palkkataso on varsin vaatimaton verrattuna muihin länsimaihin. Kilpailukyky loppuu kuitenkin siihen tosiasiaan, että yrittäjä joutuu maksamaan palkan lisäksi saman verran muita maksuja johtuen työntekijästä. Muita yrittäjyyttä vaikeuttavia seikkoja löytyy pilvin pimein, mutta suurin ongelma tällä hetkellä työllisyyden kannalta on työntekijän kallis kokonaishinta. Tästä johtuen tuotteiden loppuhinta on Suomessa kallis, ostovoiman ollessa surkean matalalla, joten edes sisämarkkinat eivät toimi toivotulla tavalla.

Suomen hallituksen koulutuspolitiikka ansaitsee myös haukut. Oulun ammattikorkeakoulussa aloittaa tänä syksynä 90 tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelijaa, jotka valmistuvat näillä näkymin 4 vuoden kuluttua työttömiksi. Yhteiskunnan tarpeet ja koulutuspolitiikka eivät kohtaa. Nuoret pettyvät yhteiskuntaan huomatessaan petoksen. Petos alkaa selvitä jo ensimmäistä työharjoittelupaikkaa etsiessä. Oman alan harjoittelupaikka on tietotekniikka alalla tämän päivän Oulussa lottovoitto. Pakolliset harjoittelutunnit kerätään joltain täysin eri alalta kuin siltä, mihin jonain päivänä valmistutaan. Työharjoittelu on ollut perinteinen väylä myös työelämään, joten opiskelijoilla pitäisi hälytyskellot soida viimeistään tässä vaiheessa! Ammattikorkeakoululle ja yliopistolle on tärkeintä saada paljon opiskelijoita sisään ja ulos, jotta rahoitus säilyy vakaana. Opinahjot osaavat vetää kotiin päin. Oulun yliopistossa aloittaa tänä syksynä 50 tietotekniikan insinööriksi opiskelevaa ja 100 tietojenkäsittelytieteisiin perehtyvää maisteriopiskelijaa.

Niiden Microsoft ja Broadcom insinöörien kannalta, jotka eivät työllisty tai ala yrittäjiksi, houkuttelevin vaihtoehto on uudelleenkouluttautuminen. 40 ikävuoden kieppeissä ei varteenotettava vaihtoehto ole 4-5 vuoden opiskeluputki ammattikorkeassa tai yliopistossa opintotuen varassa. Tämä ei olisi perheelliselle ja velalliselle edes taloudellisesti mahdollista. Houkutteleva muuntokoulutusvaihtoehto olisi 1-2 vuoden intensiivinen opiskelu korotetun ansiosidonnaisen päivärahan turvin. Järkevä vaihtoehto sekä yksilön, että yhteiskunnan kannalta olisi valmistua teollisuuden palvelukseen esimerkiksi kaivosteknologiaan tai bioteknologiaan, joihin viittasin edellä tässä kirjoituksessa. Yhteiskunnan kannalta olisi erinomaista, että Mustan Pekan käteen saanut olisi jatkossakin hyvä veronmaksaja ja hyviä veronmaksajia löytyy teollisuuden työntekijöistä. Tämä vaatisi kuitenkin täysin uuden ja kokoonpanoltaan erin hallituksen Suomeen. Keväällä 2015 on eduskuntavaaleissa jälleen mahdollisuus vaikuttaa tulevan hallituksen kokoonpanoon. Ainoastaan kotiin päin vetämällä saamme vientimme vetämään ja sisämarkkinat toimimaan. Korkea työllisyys takaa yhteiskunnan hyvinvoinnin. Nykyhallituksen mukaan hyvinvointivaltio tarkoittaa sitä, että valtio voi hyvin - ei kansa.

Microsoft kertoi 4.9.2013, että yhtiön uusi datakeskus tulee Suomeen. Nyt olisi korkea aika vaatia lisätietoa kyseisestä datakeskuksesta ja sen sijainnista. Datakeskus olisi erittäin tervetullut Ouluun, sillä sijaintinsa puolesta olemme täydellisiä. Datakeskus tarvitsee yhteyden internettiin, edullista sähköä, paljon tilaa sekä mahdollisuuden helppoon jäähdytykseen. Verotuskysymykset voivat kuitenkin viimekädessä siirtää datakeskuksen johonkin halvemman verotuksen maahan, josta löytyvät myös edellä mainitut datakeskuksen tarpeet. Vaikka datakeskuksen työllistävä vaikutus ei toimiessaan ole kovin suuri, olisi satojen miljoonien investointi tärkeä saada juuri Ouluun.

Jari-Pekka Teurajärvi (ps), varaluottamushenkilö, Microsoft Mobile Oulun ylemmät toimihenkilöt

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Broadcom, Irtisanomiset, Microsoft

Microsoft spekulointia

Torstai 17.7.2014 - Jari-Pekka Teurajärvi

Työskentelin Nokian palveluksessa vuodesta 2002 aina tähän kevääseen saakka, jolloin Microsoft sai Nokia kauppansa viimeisteltyä. Olen nyt siis Microsoftin mies. En ota tässä kirjoituksessa, kuten hyviin tapoihin kuuluu, kantaa entiseen tai nykyiseen työnantajaani. Microsoftin Oulun yksikön varaluottamushenkilönä katson tarpeelliseksi kuitenkin kommentoida henkilöstön näkökulmaa johtuen viime päivien mediamyllerryksestä.

Kaikki alkoi Microsoftin toimitusjohtajan Satya Nadellan 10.7.2014 yhtiön työntekijöille lähettämästä kirjeestä. Tätä kirjettä on yritetty tulkita tarkkaan ja hartaasti eri uutistoimistoissa. Bloombergin toimittaja Betty Liu uutisoi 15.7.2014 nimettömään lähteeseensä perustuen, että Microsoft olisi aloittamassa suurimmat väenvähennykset viiteen vuoteen. Tähän koukkuun tarttuivat muutkin uutistoimistot ympäri maailmaa ja spekulaatiot alkoivat. Nopeasti useat uutistoimistot "osasivat kertoa" jo että mitä yksiköitä ja teknologia osa-alueita irtisanomiset koskevat. Esimerkiksi Helsingin Sanomien toimittaja Petri Sajari uutisoi 16.7.2014, että Oulu yksikkö suljetaan. Toimittaja Sajari oli saanut tämän "tiedon" kahdelta nimettömältä lähteeltään.

En ota kantaa siihen, että kuka saa potkut vai saako kukaan. Nähtäväksi jää, oliko edellämainittujen toimittajien nimettömät lähteet oikeassa. Se mitä toimitusjohtaja kirjoitti kirjeessään, on tulkittavissa monella tavoin, varsinkin yhtiön ulkopuolisten toimesta. Jos selviäisi, että nimettömät lähteet eivät olleetkaan oikeassa, mikä olisi toimittajan vastuu? Tulen ottamaan siitä tarvittaessa selvää.

Suurin osa Suomen Microsoft yksikköjen työntekijöistään on tällähetkellä viettämässä hyvin ansaittua kesälomaansa. Ei ole ensimmäinen kerta, kun kesken lomien tulee pelko työpaikkansa menettämisestä. Nokialaisia oli vain vähän aikaa sitten Oulussa noin 2500. Jäljellä tuosta porukasta on 500 työntekijää tekemässä töitä nyt Microsoftille eli niin sanotusti "vanhoissa hommissaan".

Tiedän, että monen ex-nokialaisen, kuten media tahtoo meitä kutsua, lomafiilis meni (taas) pilalle ja mielessä pyörii nyt epävarma tulevaisuus. Moni miettii mielessään sitä plan B vaihtoehtoa. Monella se on ollut valmiiksi suunniteltuna jo vuosia sitten. Vaihtoehtoja miettii luonnostaan, vaikka kysymys on vain huhuista ja spekulaatiosta. Niille "onnellisille", jotka ovat keskellä heinäkuuta töissä, löytyy vertaistukea ja kahvipöydän keskustelunaihetta ei ole vaikea arvata. Työpaikalla työmoraalia riittää entiseen tapaan ja suunnitelmista pidetään kiinni.

Moni kuitenkin miettii, että miten saisi talon myytyä. Oulussa on viimeaikaisten uutisten mukaan vaikea saada omakotitaloa kaupaksi. Tarjontaa on, mutta kysyntä puuttuu. Kun Kolarissa 1989-1990 suljettiin puolen vuoden sisällä Rautuvaaran kaivos (Rautaruukki Oy) ja Äkäsjokisuun sementtitehdas (Partek Oy), olisi asuntojen hinnat kunnassa romahtaneet, ellei valtio-omisteinen yhtiö olisi pitänyt kiinni yhteiskuntavastuustaan. Kolarissa katosi puolessa vuodessa 10% työpaikoista. Tuolloin Rautaruukki tarvittaessa lunasti työntekijöiden talot. Tällä menettelyllä halukkaat pystyivät muuttamaan työnperässä pois paikkakunnalta ja samalla varmitettiin, ettei kiinteistöjen arvo romahtanut.

Ex-nokialaisille on tarjottu viime vuosina yt-neuvotteluiden yhteydessä ns. taloudellista tukipakettia ja sen on voinut saada, mikäli on irtisanonut itse työsuhteensa. Tällöin yhtiöllä ei ole enää velvoitetta palkata samaa henkilöä, mikäli yhtiö aloittaisi uusia rekrytointeja. Toisaalta, irtisanoutunut työntekijä ei ole oikeutettu samoihin yhteiskunnan tarjoamiin tukipalveluihin kuin mitä irtisanottu työntekijä. Tukipaketti on ollut riippuvainen työntekijän työvuosista ja on ollut vähimmillään 6 kuukauden palkka ja enimmillään 18 kuukauden palkka. Summa on maksettu yhdellä kertaa tilille ja siitä on pidätetty verot Suomen verottajan käytäntöjen mukaisesti.

Tukipaketti on ollut joillekkin työntekijöille pieni lottovoitto, sillä parhaimmassa tapauksessa työntekijä on voinut aloittaa työt seuraavassa työpaikassa heti seuraavana päivänä. Tässä parhaimmassa tapauksessa työntekijällä ei ole ollut asuntoa rasitteena tai hän on sen saanut myytyä nopeasti, kun uusi työpaikka on sijainnut uudella paikkakunnalla. Nopeasti asunnon sai myytyä vielä silloin, kun kysymyksessä oli ensimmäiset irtisanomisaallot muutamia vuosia sitten.

Tukipaketti on ollut toisille työntekijöille Rautaruukin mallin mukaisesti pelastus asunnon pitämisen suhteen. Jos työhistoria on ollut pitkä, ei asunnosta ole ollut enää velkaa kuin tuon tukipaketin verran. Asunnon on saanut maksettua ja toimeen on tullut vähämmällä.

Tukipaketti on ollut joillekkin mahdollisuus aloittaa oma yritys. Joku on jatkanut kesken jääneitä opintoja tai aloittanut opinnot täysin uudella alalla. Joku on käyttänyt tukipakettinsa auton ostoon, koska työsuhteen aikana käytössä oli työsuhdeauto. Tukipaketin on saanut käyttää haluamallaan tavalla ja se on laskettu ansioksi (palkkio), ikään kuin olisi ollut töissä yhtä monta kuukautta kuin tukipaketti kuukausipalkkoja sisälsi. Tukipaketin loputtua on voinut jäädä ansiosidonnaiselle päivärahalle 500 päiväksi, mikäli työtä/yrittäjyyttä ei ole ollut.

On myös niitä tapauksia, että tukipaketti ja ansiosidonnainen päiväraha ovat antaneet lapsiperheelle mahdollisuuden asua siinä kalliissa omakotitalossa ja taloa on yritetty myydä kunnes tuet ovat loppuneet. Tuolloin talo on mennyt pakkohuutokauppaan. Viimeisimpinä irtisanotuiksi joutuneet ovat pahimmassa tilanteessa, koska he joutuvat tilanteeseen, jossa kaupungissa on jo 800 IT-alan työtöntä työnhakijaa ja asuntoa on mahdoton saada myytyä. Ulospääsemiseen tilanteesta vaaditaan tukea, taitoa, tuuria ja luovuutta.

Olen vuosia seurannut eri uutistoimistojen keskusteluosioita Nokia uutisointien osalta. En ole koskaan ymmärtänyt sitä valtavaa "nokiakateutta", joka keskusteluosioissa purkautuu. "Ähäkutti, siitäpäs saivat" on se asenne, joka tulee keskusteluista esiin. Mitä pahaa nokialaiset, ex-nokialaiset ja mikkisoftalaiset ovat Suomelle tehneet? Tuntuu siltä, että Nokian merkitystä Suomen nousulle 1990 luvulla ei ymmärretä? Mitä olisi Suomi nyt ilman Nokiaa? Mitä olisi Oulu ilman Nokiaa? Tampere? Salo? Espoo? Jyväskylä? jne?

Ex-nokialaiset ja nykyiset mikkisoftalaiset ovat toimeliasta porukkaa. Elokuussa kokoonnumme Nokia Mobile Phones Oulu in Memorial tapahtumaan, joka on vähän niinkuin luokkakokous. Voin sanoa, että minulla on paljon tuttuja ja ystäviä, jotka kuuluvat tuohon porukkaan. Lähes kaikki ovat löytäneet uuden juttunsa nokia uran jälkeen. Nämä ihmiset ovat yhteiskuntamme selkärankaa ja luovat uutta meidän jokapäiväiseen elämäämme. Nämä ihmiset ovat selviytyjiä.

Uusi Suomi uutisoi 17.7.2014 blogiini perustuen: “Mitä pahaa nokialaiset, ex-nokialaiset ja mikkisoftalaiset ovat Suomelle tehneet?”

Uusi Suomi uutisoi 17.7.2014 päivän tapahtumiin perustuen: Oulun ”viimeiset mohikaanit”: ”6 viikkoa ja valot sammutetaan”

LÄHTEET:

Kaleva: Luottamusmies: Töitä tehdään normaalisti spekulaatioista huolimatta

Helsingin Sanomat: Oulussa sijaitseva tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö saatetaan lakkauttaa

Ilta Sanomat: Oulussa Microsoft-huhut jätetään omaan arvoonsa

MTV: Oulun kaupunginjohtaja ei halua spekuloida Microsoft-huhuja

Taloussanomat: Peruspuhelinten kehitys Microsoftin leikkauslistalla?

Talousemlämä: Analyytikko rauhoittelee Nokia-potkupuheita: "Nimettömistä lähteistä tulevia huhuja"

MTV: Insinööriliitto ihmettelee Microsoft-huhumyllyä 

Talouselämä: Ennakoiko Microsoftin pääjohtajan kirje jättipotkuja Nokiassa?

Bloomberg: Microsoft to Announce Job Cuts as Soon as This Week

Bloomberg: Betty Liu reports that Microsoft Chief Executive Officer Satya Nadella is preparing for the biggest round of job cuts at the company since 2009

Microsoft: Letter from Satya Nadella to all emplyees

Taloussanomat: Yhä useampi koti päätyy pakkomyyntiin

MTV: Irtisanomiset sekoittavat Oulun asuntomarkkinat

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Microsoft, Nokia