Blogi (Jari-Pekka Teurajärvi)

"Tämä on hätähuuto"

Maanantai 27.2.2017 klo 23.55 - Jari-Pekka Teurajärvi

Aino-Kaisa Manninen (vihr.) ja Jenni Pitko (vihr.) ottivat kantaa (Kaleva 23.2./Lukijalta) aikaisempaan kirjoitukseeni, jossa esitin Oululta vahvempaa kunnustinta alle 3-vuotiaiden kotihoitoon (Kaleva 20.2./Lukijalta). Manninen ja Pitko olivat sitä mieltä, että parasta mitä Oulun kaupunki voi tehdä, on tukea perheitä laadukkaalla varhaiskasvatuksella. Tästä olen samaa mieltä heidän kanssaan.

Oulun kaupunki tarjoaa varhaiskasvatusta kaikille sitä haluaville sekä tarvitseville. Jokaisella lapsella on oikeus vähintään 20 tunnin maksulliseen varhaiskasvatukseen viikossa. Lisäksi tarjolla on varhaiskasvatusta avoimessa kerhotoiminnassa sekä esimerkiksi seurakunnan kerhoissa. Lapsi voi saada myös laajennettua varhaiskasvatusta harkinnan ja tarpeen mukaisesti.

Manninen ja Pitko olivat erityisen huolissaan siitä, että kotihoito lisää naisten ja miesten välistä epätasa-arvoa. Olen sitä mieltä, että perheiden kuuluu itse saada päättää, että kuka lapsia kotona hoitaa. Olen myös sitä mieltä, että paras paikka alle 3-vuotiaalle lapselle on kotona.

Meidän Perhe -lehti (1/2017) julkaisi päiväkotien kasvattajille suunnatun kyselyn tulokset. Kyselyyn vastasi yli 700 kasvattajaa ja kyselyn tulokset ovat karmeaa luettavaa. Jopa 96% vastaajista kertoi laadun olevan säästöjen vuoksi heikompaa. Vastaajien mukaan varhaiskasvatuksen sijaan päivät tuntuvat selviytymiseltä. Osaa vastaajista on jopa kielletty kertomasta vanhemmille surkeasta tilanteesta.

”Sijaisia ei oteta tai saada, joten ryhmissä on liian vähän aikuisia. Erityistä tukea tarvitsevat lapset eivät saa avustajaa, ja tarvitsevat siksi ryhmän yhden aikuisen huomion. Hiljaiset ja sopeutuvat lapset jäävät vaille huomiota. Aamuisin ja iltapäivisin aikuisia on ryhmän kanssa yksi tai kaksi, lapset joutuvat olemaan hetkiä yksin ja tapaturmia sattuu. Yhdellä kasvattajalla voi olla vastuullaan 13 puolipäivähoidossa olevaa lasta”.

Resurssipula ei kyselyn mukaan koske ainoastaan henkilökunnan riittämättömyyttä. ”Tavarat ovat rikki, tarvikkeet lopussa, patjat moneen kertaan pissattu ja tilat liian pieniä. Lapsille ei riitä tuoleja tai lokeroja. Eikä ennen kaikkea aikuista. Paikkaa sylissä ei riitä kaikille tarvitseville.”

Kyselyn mukaan suurin huoli liittyy siihen, että aikuiset eivät ehdi olla mukana sosiaalisissa tilanteissa. Suuressa ryhmässä vahvat pärjäävät ja heikot jäävät jalkoihin. ”Lapsia on jatkuvasti jossain keskenään, koska lähes aina joku henkilökunnasta puuttuu. Paljon on pikku haavereita, joista kukaan ei tiedä tarkalleen, mitä on sattunut ja miksi. Pienet joutuvat odottamaan likaisissa vaipoissa liian pitkään.”

Varhaiskasvatuksen resurssipulaa voidaan mielestäni nykyisessä taloustilanteessa parhaiten parantaa tukemalla alle 3-vuotiaiden kotihoitoa. Tämä toisi välitöntä säästöä kaupungin kassaan. Lisäksi se vapauttaisi resursseja vanhempien lasten varhaiskasvatukseen.

Mannisen ja Pitkon ehdotus poistaa maksut varhaiskasvatuksesta asteittain on jalo, mutta nykyisessä taloudellisessa tilanteessa täysin mahdoton toteuttaa. Kannustinloukkuja voitaisiin purkaa huojentamalla kaikista tuloluokista yli 3-vuotiata koskevia asiakasmaksuja. Kaikkein varakkaimmille perheille jäisi edelleen lain sallima suurin asiakasmaksu voimaan.

Siitä olen Mannisen ja Pitkon kanssa samaa mieltä, että on nurinkurista tukea Oulu-lisällä hyvätuloisia lapsiperheitä. Ehdotin blogissani 2012, että Oulu-lisä voisi olla tulosidonnainen. Tällöin sitä ei tarvisi maksaa kaikkein varakkaimmille perheille.

Oulussa tulisi hoitajamitoituksessa palata vähintään vanhalle tasolle, koska nykyinen lain määrämä minimitaso ei yksinkertaisesti ole riittävä. Tämä olisi mahdollista toteuttaa niillä resursseilla, jotka vapautuisivat tukemalla alle 3-vuotiaiden kotihoitoa ja poistamalla Oulu-lisä kaikkein parhaiten ansaitsevilta lapsiperheiltä.

Tavoitteena tulee olla paras mahdollinen lapsuus ja lapsen etu. Tavoitteena tulee olla kasvattajille inhimillisyyttä ja iloa työntekoon.

Jari-Pekka Teurajärvi (kesk.), Oulu

teurajarvi@hotmail.com / 0408073847

LÄHTEET

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kotihoito, kuntalisä, oulu-lisä, kannustinloukut, perhepäivähoito, päivähoito, varhaiskasvatus

Oulun kannustettava alle 3-vuotiaiden kotihoitoon

Maanantai 20.2.2017 klo 23.20 - Jari-Pekka Teurajärvi

Oulun kaupunki on pyrkinyt brändäämään itsensä lapsiystävälliseksi kunnaksi. Vuonna 2016 Oulu otti käyttöön UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintamallin, jonka avulla on kahdessa vuodessa tarkoitus arvioida kuinka lapsiystävällisyys kaupungissa toteutuu. Lisäksi on tarkoitus kehittää toiminnan osa-alueita ja raportoida UNICEFille.

Lapsiystävällisessä kunnassa alle 3-vuotiaita hoidetaan ensisijaisesti kotona. Lasten kotihoidon mahdollistaa Kelan maksama kotihoidontuki ja kaupungin maksama vapaaehtoinen kuntalisä (Oulu-lisä). Kaupungille kotihoito on selkeästi halvin vaihtoehto ja useimmissa tapauksissa myös perheille paras vaihtoehto. Oulussa huomattavaa säästöä tuo lisäksi se, että kaikki perheen alle kouluikäiset lapset tulee hoitaa kotona kuntalisän ehtona.

Oulun kaupunki ei kannusta riittävästi kotihoitoon ja tästä on osoituksena Oulu-lisän leikkaaminen 110 eurosta 80 euroon keväällä 2016. Kotihoidossa oleville lapsille on rakennettu mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin ja varhaiskasvatukseen avoimessa kerhotoiminnassa sekä maksuttomissa seurakunnan kerhoissa.

Päiväkoti tai perhepäivähoito eivät ole siis ainoita vaihtoehtoja laadukkaalle varhaiskasvatukselle.

Oulun kaupunki on ottanut vuoden 2017 alusta käyttöön hoitoaikaperusteisen hinnoittelun varhaiskasvatuksessa. Tämä on oikea suunta, sillä tällöin palvelusta maksetaan sen käytön mukaisesti. Aikaisemmin palvelusta joutui maksamaan lähes poikkeuksetta täyden kuukausihinnan.

Jokaisella lapsella on oikeus maksulliseen viikottaiseen 20 tunnin varhaiskasvatukseen sekä maksuttomaan esiopetukseen. Nämä oikeudet on kirjattu lakiin. Mikäli perheen vanhemmista jompi kumpi on kotona, voi lapsi saada laajennettua varhaiskasvatusta harkinnan ja tarpeen mukaisesti.

Työssäkäyvät ja opiskelevat vanhemmat maksavat varhaiskasvatuksesta käytännössä täyden hinnan bruttotulojensa mukaisesti. Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 290 €/kk ja häntä vanhemman sisaruksen osalta 261 €/kk. Nämä maksut muodostavat kannustinloukun. Koska asiakasmaksut ovat tulosidonnaisia, kannustinloukut ovat tosiasia lähes jokaisessa tuloluokassa.

Mikäli kaupunki kannustaisi reilummalla kädellä alle 3-vuotiaiden kotihoitoon, olisi tällä välitön positiivinen vaikutus kaupungin talouteen. Lisäksi se vapauttaisi käsiä varhaiskasvatuksessa vanhempien lasten tarpeisiin. Tämä siksi, että lain mukaan alle 3-vuotiaiden ryhmässä täytyy olla 1 kasvattaja 4 lasta kohden ja yli 3-vuotiaiden ryhmässä 1 kasvattaja per 8 lasta.

Kaupunki voi panostamalla varhaiskasvatukseen purkaa merkittävästi myös kannustinloukkuja. Tällöin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tulisi huojentaa koskien kaikkia tuloluokkia ja yli 3-vuotiaita lapsia. Tämä tulisi tehdä nostamalla tulorajoja kaikissa tuloluokissa siten, että kaikkein varakkaimmat perheet maksaisivat edelleen lain salliman suurimman maksun.

Jari-Pekka Teurajärvi (kesk.), Oulu

teurajarvi@hotmail.com / 0408073847

Kirjoitus on julkaistu sanomalehti Kalevan Lukijalta palstalla 20.2.2017LÄHTEET

Oulun kaupungin kotisivut: Lapsiystävällinen kunta

Oulun kaupungin kotisivut: Oulu-lisä

Oulun kaupungin kotisivut: Oulu-lisä pienenee maaliskuun alusta lukien (2016)

Oulun kaupungin kotisivut: Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatus

Oulun kaupungin kotisivut: Oulun kaupungin tilastollinen vuosikirja 2015

Blogi, Jari-Pekka Teurajärvi 2012: Oulu-lisää ei saa poistaa

Blogi, Jari-Pekka Teurajärvi 2013: Oulu-lisää ei saa poistaa

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kotihoito, kuntalisä, oulu-lisä, kannustinloukut, perhepäivähoito, päivähoito, varhaiskasvatus

Oulu-lisää ei saa poistaa

Maanantai 28.10.2013 - Jari-Pekka Teurajärvi

Kirjoitin samasta aiheesta mielipidekirjoituksen jo ennen kuntavaaleja 30.8.2012 otsikolla "Oulu-lisää ei saa poistaa". Tuolloin ei Oulu-lisää myöskään poistettu, vaan Oulun kaupunginvaltuusto päätti 17.12.2012 jatkaa Oulu-lisää myös kuntaliitoksen jälkeenkin.

Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen esittää tuoreessa (28.10.2013) "Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016" -materiaalissa kyseisen Oulu-lisän poistamista.

Näyttää siltä, että Matti Pennasella ei ole kovin hyvä matikkapää? Todellisuudessa kysymys on siitä perinteisestä virheestä, jonka virkamiehet paniikissa tekevät. Virhe tapahtuu, kun lasketaan mitä viivan alle jää, jos poistetaan joku palvelu tai etuus. Äkkiseltään näyttää siltä, että säästetään. Todellisuudessa taloudellinen vaikutus mitataan vasta siinä vaiheessa, kun otetaan huomioon muutoksen aiheuttamat kustannukset.

Tässä Matti Pennaselle ja muille päättäjille rautalangasta väännettynä epätarkka laskutoimitus Oulu-lisän poistamisen vaikutuksista:

 • Oulu-lisän poisto = säästö 1,3 miljoonaa € / vuosi
 • Oulu-lisä = eli 1320€ / lapsi / vuosi (110€ / lapsi / kk)
 • lapsi, joka siirtyy kotihoidosta kunnalliseen päivähoitoon = kustannus 12000 euroa / vuosi.
 • Oulu lisää maksetaan arviolta noin 1000 lapselle (1,3 miljoonaa € / 1320 €)

Eli nopeasti laskettuna kyseinen säästö muuttuu kustannukseksi siinä vaiheessa, kun kotihoidon piiristä siirtyy enemmän kuin 109 lasta kunnalliseen päivähoitoon. Jos kaikki 1000 lasta siirtyisivät kunnalliseen päivähoitoon olisi kustannus kaupungille 12 miljoonaa €.

Laskutoimituksessa ei ole huomoitu vanhempien maksamaa päivähoitomaksua, joka on väliltä 0-264 €/kk, riippuen vanhempien tuloista. Laskutoimituksessa ei ole otettu huomioon myöskään muita mahdollisia sivuvaikutuksia, joita Oulu-lisän poisto voi aiheuttaa.

Tässä kirjoituksessa ei ole perusteltu tarkemmin myöskään muita Oulu-lisän puolesta puhuvia asioita, kuten

 • pehmeitä arvoja, esimerkiksi lapsen ja vanhemman välistä suhdetta ja sen kehittymistä lapsen ensimmäisinä ikävuosina.
 • imago kysymystä Oulun kaupungin kannalta. Haluaako Oulu profiloitua Skandinavian lapsivastaiseksi pääkaupungiksi?

Uutena asiana haluan kuitenkin tuoda esille myös Kaupunkistrategia Oulu 2020 Strategiset painopistevalinnat, joka sisältää kaikkiaan 5 eri kohtaa, kohta 4 sanoo: "Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä". Oulu-lisän poistaminen tarkoittaisi, että tuon kohdan voi poistaa painopisteistä?

 

FAKTA:

Oulu-lisä

Mikäli perhe valitsee kotihoidon tuen kanssa maksettavan Oulu-lisän, perheen kaikki alle kouluikäiset lapset tulee hoitaa kotona (Oulun kaupunginvaltuusto 17.12.2012 §26).

Esiopetusikäiset voivat osallistua kunnan järjestämään osapäiväiseen esiopetukseen. Avoimeen kerhotoimintaan osallistuminen on  mahdollista kotihoidon tuen ja Oulu-lisän aikana.

1.3.2013 alkaen Oulu-lisän ehdot ovat seuraavat:

 • Oulu-lisä on perhekohtainen.
 • Maksetaan perheen nuorimmasta alle 18 kuukauden ikäisestä lapsesta.
 • Tuen suuruus on 110€ ja se maksetaan kotihoidon tuen hoitorahan korotuksena Kelan toimesta.
 • Tukea ei makseta alle kuukauden ajalta.
 • Lasta hoitaa oma vanhempi.
 • Kaikki perheen alle kouluikäiset lapset tulee hoitaa kotona.

LÄHTEET:

Oulu-lisää ei saa poistaa, blogikirjoitus 30.8.2012 Jari-Pekka Teurajärvi

Kaupunginjohtajan esitys "Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016"

Oulu-lisä

Päivähoidon hinta

Päivähoidon asiakasmaksut (Oulu)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kotimaa, oulu, oulu-lisä

Oulu-lisää ei saa poistaa

Torstai 30.8.2012 klo 23.31 - Jari-Pekka Teurajärvi

"Oulun kaupungin opetuslautakunta esittää kotihoidontuen kuntalisän eli Oulu-lisän poistamista kaupunginvaltuustolle."

Mikä on Oulu-lisä?

 • Harkinnanvarainen lisä joka maksetaan alle 18 kuukauden ikäisen lapsen kotihoidosta.
 • Oulussa ja Yli-Iissä 110 euroa kuukaudessa.
 • Kiimingissä ja Oulunsalossa 80 euroa kuukaudessa.
 • Myönnetään samalla kuin haetaan Kelasta kotihoidontukea, ei tarvi hakea siis erikseen lukuunottamatta Oulunsaloa.
 • Oulunsalossa ehdot tuelle ovat tiukemmat kuin muualla (kaikki perheen alle 6-vuotiaat lapset tulee olla kotihoidossa).
 • Haukipudas ei maksa lisää ollenkaan.
 • Kiimingissä maksetaan alle 2 vuotiaan lapsen kotihoidosta.

Mielestäni Oulu-lisää ei saisi missään nimessä poistaa. Uuden Oulun osalta lisä pitäisi harmonisoida jokaiselle oikeutetulle ehdoiltaan samanlaiseksi ja lisän suuruus pitäisi olla vähintään tuo 110 euroa.

Oulu-lisän poistaminen voi tuoda Uuden Oulun kaupungille itse asiassa isommat kulut kuin säästöt. Vaikka opetustoimi säästäisi 1,2 miljoonaa euroa poistamalla Oulu-lisän, tulisi kaupungille ja veromaksajille kustannuksia enemmän per lapsi, jos lapsi siirrettäisiin kunnalliseen päivähoitoon kotihoidon sijasta. Lisäksi Oulu-lisän poistamista paikattaisiin asiakasmaksun poistamisella avoimesta kerhotoiminnasta. En tiedä paljonko avoimen kerhotoiminnan asiakasmaksut ovat tuoneet kaupungin kirstuun vuositasolla, mutta avoin kerhotoiminta on mahdollisuus, jota jokainen kotihoidossa oleva lapsi ei käytä eli maksu on ollut jokaisen oma valinta. Lisäksi ennaltaehkäisevään työhön ohjattaisiin 200 000 euroa.

Oulu-lisä tuo moneen lapsiperheeseen mahdollisuuden hoitaa pientä lasta kotona hieman pidempään. Tämä on myös lapsen etu. Opiskelijoille ja pientä kotihoidontukea nauttiville Oulu-lisä on iso osa toimeentuloa ja ainoa mahdollisuus jatkaa lapsen hoitamista kotona. Muistan kun meidän ensimmäinen pienokainen sai olla juurikin Oulu-lisän turvin hieman pidempään kotihoidossa. Puolisoni oli tuolloin opiskelija, eikä rahamme olisi riittäneet ilman Oulu-lisää. Nyt lähes 10 vuotta myöhemmin perheemme saa jälleen Oulu-lisää, koska nuorin lapsemme on alle 18 kuukautta ja häntä hoidetaan kotona. Selviäisimme ilman Oulu-lisääkin, mutta kaikilla ei ole näin. Tämä osoittaa sen, että Oulu-lisää ei tarvisi maksaa kaikille, vaan tuen ehtona voisi olla tulorajat. Tällöin tuki olisi oikeudenmukainen ja suunnattu niille perheille, jotka sitä todella tarvivat. Tällähetkellä Oulu-lisää ei voi olla ottamatta jos on oikeutettu kotihoidontukeen. Lisä maksetaan tällöin automaattisesti.

Oulu-lisä on mielestäni arvovalinta ja imagokysymys Uudelle Oululle.

Lähteet:
Kaleva: "Oulun kaupungin opetuslautakunta esittää kotihoidontuen kuntalisän eli Oulu-lisän poistamista kaupunginvaltuustolle."
Kaleva: "Opiskelijat moittivat Oulu-lisän poistamista"
Oulun Kaupunki: Oululisä

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: oulu-lisä